Konular

EBooklar

Mysql_result, mysql_fetch_array, mysql_fetch_row, mysql_fetch_object

1. mysql_result

 Sonuç veriyi (sadece bir field) ekrana getirir. Bu fonksiyon dahili bir sonuç belirleyicisini , satir numarasını ve alan ismini argument olarak alır.

mysql_result(), bir MySQL sonuç kümesinden bir hücrenin içeriğini döndürür.

Büyük sonuç kümeleri üzerinde çalışıldığında, tüm satırı getirecek fonksiyonlardan biri kullanılmalıdır. Bir fonksiyon çağrımında bu fonksiyonlar birden çok hücrenin içeriğini döndüreceğinden, bunlar, mysql_result()'tan çok daha hızlı olacaktır.

Ayrıca saha değişkeni için sayısal bir değer belirlemenin, bir saha ismi veya SahaIsmi TabloIsmi değişkeni belirlemeden daha hızlı olduğu unutulmamalıdır
 

<?php
$sql="select * from table";
$sorgu=mysql_query($sql,$baglantim);
$deger=mysql_result($sorgu,0,0);
echo $deger;
?>

 0,0 ile ilk satırdaki ilk alanın değeri

$deger=mysql_result($sorgu,0,0);
 
mysql_result(sorgumuz, satır, sütun);

 mesela;  adi,soyadi,nick alanlar var ise , ilk kayıtta da Burak Demiroz var ise sonuç Burak olarak dönecektir.

2. mysql_fetch_row ()

Veritabanından SQL komutları ile seçilen kayıtların programa döndürülmesi mysql_fetch_row () fonksiyonu ile sağlanır.

 Bu hazır fonksiyon yalnızca sonuçların döndürülmesinin istendiği sorgu-sonucu-setini argument olarak alır. Bu komutun sonucunda, sorgunun sonucunda eslesen satırlara ait veriler dizinin elemanları olacak şekilde döner. Daha fazla döndürecek satir kalmadığında (sorgunun sonucunda seçilen bütün satırlar bittiğinde) "false" değişken değeri döner.

$getirilen_satir = mysql_fetch_row($sonuc_seti);
 

PHP kendi içinde bir işaretleyici kullanarak bir önceki mysql_fetch_row() fonksiyonun döndürüldüğü satırı bilmektedir. Böylece her seferinde bu fonksiyon çağırıldığında bir sonraki satıra geçilmektedir. Artık geçecek satır kalmadığında bu fonksiyon false yani yanlış değerini döndürür

 
<?php
$sonuc = mysql_query("SELECT id, email FROM people WHERE name = 'tolga'");
if (!$sonuc) {
    echo 'Hatalı sorgu : ' . mysql_error();
    exit;
}
$sorgu_satiri = mysql_fetch_row($sonuc);

echo $sorgu_satiri[0]; // 42 yani tolganın id'si
echo $sorgu_satiri[1]; // tolganın email i

?>

3. mysql_fetch_array

Bir birleşmiş dizi gibi bir sonuç satırını getirir.
 

array mysql_fetch_array(int result, int [result_type]);
 

Getirilen satıra uyan bir dizi veya daha fazla satır yoksa false geri döner.

 
mysql_fetch_array(), mysql_fetch_row()' un genişletilmiş bir versiyonudur. Sonuç dizinin sayısal göstergelerinde saklanan veriye ek olarak, saha isimlerini anahtar olarak kullanarak, ilişkili göstergelerde veriyi de saklar. mysql_fetch_array() kullanmak, mysql_fetch_row() kullanmaktan önemli düzeyde yavaş değildir

Eger sonucun bir veya daha fazla sütunu aynı saha isimlerine sahipse, son sütun önceliği alır. Aynı ismin diğer sütunlarına erişmek için, sütunun sayısal indeks' i mevcut olmalı veya sütun için başka bir isim tanımlanmalıdır.
 

<?php
mysql_connect($host,$user,$password);
$sonuc = mysql_db_query("database","select * from table");

while($row = mysql_fetch_array($sonuc)) {
  echo $sorgu_satiri["uye_id"];
  echo $sorgu_satiri["uye_isim"];
}

mysql_free_result($sonuc);
?>
 

4. mysql_fetch_object

Nesne formunda bir sonuç satırı getirir.
 
object mysql_fetch_object(int result, int [result_type] );

Getirilen satırla ilişkili olan özellikleri ile bir nesne veya daha fazla satır yoksa false döndürür.

mysql_fetch_object(), mysql_fetch_array()' e çok benzer. Tek farkı, bir dizi yerine tek bir nesnenin geri dönmesidir. Dolaylı olarak, bu, veriye onların ofsetleri (sayılar yasal olmayan özellik isimleridir) ile değil, sadece saha isimleriyle erişilebileceği anlamına gelir.

Seçimli değişken olan result_typ bir sabittir ve şu değerleri alabilir: MYSQL_ASSOC, MYSQL_NUM, ve MYSQL_BOTH.

Fonksiyonun hızı, mysql_fetch_array() ile aynıdır ve hemen hemen mysql_fetch_row() kadar hızlıdır. (aradaki fark önemsiz derecede azdır).
 

<?php
mysql_connect($host,$user,$password);
$result = mysql_db_query("database","select * from table");

while($row = mysql_fetch_object($result)) {
  echo $row->user_id;
  echo $row->fullname;
}

mysql_free_result($result);
?>
 


<?php
$Sorgu=mysql_query("SELECT * FROM sozler");
       
//Sorgudan Tek hücre değeri almak için
echo mysql_result($Sorgu, 5, 2); //6. Satir 3. sutundaki veri
       
// Sorgudan Tek satır değeri almak için
       
$Sonuc=mysql_fetch_row($Sorgu);
       
echo $Sonuc[2]; // tek satır döndürür 3. kolondaki bilgi
       
// Sorgudan tüm kayıtları diziye almak için

while($Sonuc=mysql_fetch_array($Sorgu, MYSQL_NUM)){

        //echo "{$Sonuc['soz']} {$Sonuc['soyleyen']} <br />";
        //echo $Sonuc["soz"]." ".$Sonuc["soyleyen"];
}
       
while($Sonuc=mysql_fetch_object($Sorgu)){

        echo "$Sonuc->soz $Sonuc->soyleyen <br />";
       //echo $Sonuc["soz"]." ".$Sonuc["soyleyen"];
}
       
mysql_free_result($Sorgu); // sorgu bellekten temizleniyor

?>
 
Gönderen : Burak DEMİRÖZ

Yorumunuzu Ekleyin

 • Kurallı İfadeler (regex Engine)
 • Kurallı İfadeler (regex Engine) ~ 29,755

  Bir regex'in gerçekte nasıl çalıştığını bilmek daha efektif çalışan regex ifadeleri oluşturmamızı ve regex'leri daha isabetli oluşturmamızı sağlar. Bu yazımızda oluşturduğunuz regex ifadelerinin neden beklediğiniz sonuçları vermediğini ve umduğunuz eşleşm...
 • PHP ile PDF dosya oluşturmak
 • PHP ile PDF dosya oluşturmak ~ 23,535

  Php ile yeni bir pdf dosyası oluşturmak : Öncelikle php ile pdf işlemleri yapmak için bir pdf kütüphanesine ihtiyacınız olacak


 • PHP nedir?
 • PHP nedir? ~ 21,986

  HTML kodlarının arasına yerleştirilmiş php kodlarından ayrıştırıp işleyerek sonuçta saf HTML formatında bir çıktı üretmek ve Web sunucusuna iletmektir.


 • $_FILES
 • $_FILES ~ 20,869

  Örnek kod ve açıklamalar • Oop - Nesne Yönelimli Programlama
 • Oop - Nesne Yönelimli Programlama ~ 18,238

  Artık ister istemez her programcının bulaştığı bu teknik hakkında sayısız makale yazılmıştır bu güne kadar. Bu makale de onlardan biri


 • Xampp Kurulumu ~ 17,321

  Xampp apache, mysql, php ve phpmyadmin için kolay ve basit kurulum sağlayan bir uygulamadır.
 • Php İle Excel Dosyası Oluşturmak
 • Php İle Excel Dosyası Oluşturmak ~ 16,597

  Genelde, herhangi bir biçimlendirme söz konusu olmadığında, veritabanındaki bir bilgiyi ya da başka bir tabloyu excel ortamına aktarmak için csv yöntemini kullanırım. Bu yöntem herkesin bildiği gibi, her sütunu tab ya da noktalı virgül gibi bir karakterle...


 • Verileri doğrulamak için PHP ile filtreleme işlemleri
 • Verileri doğrulamak için PHP ile filtreleme işlemleri ~ 16,312

  Ziyaretçilerden gelen verilerin istediğimiz formata uygunluğunu kontrol etmeliyiz ki, güvenlik açığı yaratmayalım. E-postaları, web adreslerini, bilgi girişlerini ve dahasını Her birine uygun farklı fonksiyonlar yazıldı bu vakte kadar. Ancak PHP 5.2.0 ve ...


 • En iyi 25 php template motoru
 • En iyi 25 php template motoru ~ 15,788

  Php tabanlı web siteleri dizayn ederken, php kodlarını html kodlar arasına gömeriz. Fakat gün gelir bu kodları düzenlemek istediğimizde çok büyük bir çaba gerektirir. Bu tarz durumlarla başa çıkabilmek için ve daha kararlı bir sistem kodlamak için t...


 • Php Mysql to XML
 • Php Mysql to XML ~ 15,501

  Bu yapıyı geliştirerek mysql veritabanınızdaki datalarınızı xml standartlarına dönüştürebilirsiniz.


 • Dizi Tanımlamaları
 • Dizi Tanımlamaları ~ 15,260

  PHP’de array tanımlayıcısını kullanarak içerisinde elemanları yerleştirmek yoluyla ya da index numarasını köşeli parantezler içerisinde belirterek atama yaparak dizi oluşturmak mümkündür • Php ile Oturum Yönetimi (SESSION)
 • Php ile Oturum Yönetimi (SESSION) ~ 14,977

  Türkçesi oturum anlamına gelen session bilgilerin saklanması için kullanılan mantıksal bir nesnedir.Session oturum yönetimini kullanarak şifreli sayfalar oluşturarak ve bu sayfaları belirlediğiniz kullanıcıların görmesini sağlayabilirsiniz.


 • $_SERVER
 • $_SERVER ~ 14,755

  $_SERVER host bilgileri, header bilgileri, yollar ve script yolları gibi bilgileri içeren bir dizidir. Bu dizideki değerler web server tarafından üretilir. Tüm server yazılımlarının, tüm değerleri atayacağına dair bir kesinlik yoktur. Yazılım bazıl...