Konular

EBooklar

 • $_REQUEST
 • $_REQUEST ~ 14,413

  $_GET, $_POST, ve $_COOKIE değişkenlerini içeriğinden meydana gelen çağrışımlı bir dizidir. Bu değişken bir superglobal olduğu için tüm alanlarda (scope) geçerlidir ve bundan dolayıdır ki global $_REQUEST ; şeklinde bir tanımlamaya ihtiyaç duymaz. Eğer ... • $_cookıe
 • $_cookıe ~ 13,709

  Cookie'ler web server tarafından üretilen bilgi parçalarıdır ve client bilgisayarakaydedilirler. Cookie'ler html kod içine gömülüdür ve server-client arasında gidipgelirler. Client'ınız sizin web browser'ınızdır (örneğin netscape, lynx). Server iseweb say...


 • Fonksiyonlar
 • Fonksiyonlar ~ 13,625

  Php'de fonksiyon mantığına bir bakış


 • Karar Kontrol Mekanizması
 • Karar Kontrol Mekanizması ~ 13,521

  Php 5 ile gelen yeniliklerin başında hata kontrol mekanizmasında yapılan yenilik gelmektedir. Php 4'te tüm olasılıklar mantıksal denetlemelerle yapılırken php 5'te ise tıpkı java'da olduğu gibi "try" yapısı kullanılarak, bir nevi java'yla entegrasyona gid...


 • PEAR nedir?
 • PEAR nedir? ~ 13,320

  İlk önce PEAR nedir? sorusundan başlayalım. PEAR ingilizce PHP Extension and Application Repository nin kısaltılmasıdır. Yani türkçe PHP eklenti ve uygulanma deposu (kaynağı) diyebiliriz. Biraz daha açmak gerekirse PHP kullanıcıları için...


 • WinBinder İncelenmesi
 • WinBinder İncelenmesi ~ 13,168

  WinBinder indirmek ve yüklemek , WinBinder Yapısı Hakkında Bilgiler , WinBinder Örnekleri , WinBinderda Klaslar ve Fonksiyonlar


 • Xampp Kurulumu ~ 13,088

  Php,apache,mysql hepsini tek dosyayla kurulumu


 • While, Do While , For, Foreach Döngüleri
 • While, Do While , For, Foreach Döngüleri ~ 13,020

  Bazı uygulamalarda, programın bir koşul gerçekleşmediği sürece devam etmemesi gerekebilir. Yada bir işlemin defalarca tekrar etmesi ancak her işlem sonucunun verdiğimiz parametrelerle sonuçlanması gerekebilir. Bu gibi durumlarda döngüleri kullanırız.Phpde...


 • $_GET
 • $_GET ~ 12,819

  GET metodu ile Gönderilen Veriler adres Satırınada Eklenirler. Bu metod ile yapılan Gönderimler Adres Satırında Görülür. . Bu Yüzden Şifreli Sistemler İçin Tercih Edilmezler • PHP kurulumu
 • PHP kurulumu ~ 12,278

  Windows 7 Üzerine Apache, Mysql, Php ve NetBeans Kurulumu (WAMP)


 • $_sessıon
 • $_sessıon ~ 11,855

  $_sessıon[] değişkeni o anki oturumla ilgili olan değişkenleri tutmakta görevli olan varsayılan olarak gelen değişkendir
 • PHPde fonksiyon kullanmak ve yazmak
 • PHPde fonksiyon kullanmak ve yazmak ~ 11,326

  Fonksiyon, tekrar eden işlemlerde kullanabileceğiniz bir yapıdır. Tekrar edecek kodun her işlem için yeniden yazılması yerine bir defa fonksiyon olarak yazılıp her yerde kullanılabilir. PHP'de fonksiyonlar; veritabanı okuma-yazma, form kontrolleri, ...


 • $GLOBALS
 • $GLOBALS ~ 11,285

  $GLOBALS global tanım kapsamında tanımlanmış bütün değişkenleri barındırır ve sayfada herhangi bir noktadan bu değişkenlere ulaşmak için kullanılabilir. PHP 3. 0. 0 sürümünden beri kullanılabilen $GLOBALS dizisine değişken tanımlamaları global anahtar sö...


 • Include mı, Require mı?
 • Include mı, Require mı? ~ 10,887

  İnclude yerine require kullanırsa, ve o dosya yoksa veya çağrılamıyorsa php fatal error verir. Ama include kullanırsa o dosyayı çağırmadan işleme devam eder


 • PHP de değişkenler
 • PHP de değişkenler ~ 10,772

  Değişken tanımlamak, Değişken tip atamaları, Değişkenlerin farklı kullanımları, Değişkenlerin etki alanı, Özel tanımlı değişken dizileri


 • PHP’de pointer kullanımı
 • PHP’de pointer kullanımı ~ 10,624

  PHP’de pointer kullanımı oldukça basittir. Pointer’lar bir değişkenin değerini aktarmak ya da kullanmak gerektiğinde bellekten tasarruf etmek ya da işlem sayısını optimize etmek için, o değişkenin değerini referans alarak veya işaret ederek ... • Php ye giriş
 • Php ye giriş ~ 10,253

  Rasmus Lerdorf, tarihin ilk dönemlerinde yani Internet'in henüz yayıldığı 1990'ların ortalarına doğru iş arıyordu; hayat öyküsünü bir kişisel sayfada yayınlamak ve başvuracağı yerlere bu sayfanın adresini verebileceğini düşündü. Fakat o dönemde öz... • PHP-GTK2 Nedir? ~ 10,075

  PHP-GTK2 nedir. ? Ne işe yarar. Bunları Öğrenelim


 • Excepiton
 • Excepiton ~ 9,833

  Exception türkçe anlamı istisna olan kelimedir. İstisnalar php'de hata yönetimini kolay, genişletilebilir, bakımı yapılabilir ve nesne yönelimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar
 • Dosya Sistemi
 • Dosya Sistemi ~ 8,001

  Dosya okutma ve yazdırma işlemleri dolayısıyla bir dosyanın varlığı veya yokluğu, ya da bir dosyaya ait sandığımız ismin bid klasöre ait olması, programımızın sağlıklı işleyebilmesi açısından büyük önem taşır