Konular

EBooklar

 

  __uygulama.php

<?php

class __mysql
{
       
        public $host = "127.0.0.1";
        public $username = "root";
        public $password ="1";
        public $db = "zb";
        public $connect;
       
        function __construct()
        {
                try
                {
                       
                        $this->connect = @mysql_connect($this->host, $this->username, $this->password);
               
                                if($this->connect)
                                {
                                        mysql_select_db($this->db,$this->connect);
                               
                                        echo "Mysql Baglanti &#221;&#254;lemi Basari Ile Gerceklesmistir.";
                               
                                }else{
                               
                                        throw new exception("Sunucumuz Güncelleme Asamasindadir. Lutfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz");
                                }
                        }
       
                catch(Exception $e)
                {
                        echo $e->getMessage();
                }
               
        }

       
        function SQL($Sorgu)
        {
                return mysql_query($Sorgu);
               
        }
       

        function VeriBas($Sonuc)
        {

                $SutunSayisi = mysql_num_fields($Sonuc);
               
                $Html = "<table border=1><tr>";
               
                        for($i=0;$i<$SutunSayisi;$i++)
                        {       
                       
                                $Html.="<td><strong>".mysql_field_name($Sonuc,$i)."</strong></td>";
                        }
               
                                while($Oku = mysql_fetch_array($Sonuc,MYSQL_BOTH))
                                {
                       
                                        $Html.="<tr>";
                       
                                        for($i=0;$i<$SutunSayisi;$i++)
                                        {
                                                $Html.="<td>".$Oku[$i]."</td>"
                                               
                                        }
                       
                                        $Html.="</tr>";
                       
                                }
                       
                                $Html.="</table>";
                               
                                echo $Html;
               
        }
}

?>

 index.php

<?php

        require_once("./__uygulama.php");
       
        $Conn = new __mysql();
       

        echo "<br><br><b><font color = "000FFF">select * from urunler</font></b>";
        echo "<b><br>Urunlerin listesi</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select * from urunler "));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
       
        echo "<b><font color = "000FFF">select * from calisanlar</font></b>";
        echo "<b><br>Calisanlarin Listesi</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select * from calisanlar"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
        echo "<b><font color = "000FFF">select * from calisanlar where adi like '%a%'</font></b>";
        echo "<b><br>Isminde a harfi geçen calisanlar";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select * from calisanlar where adi like '%a%'"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
        echo "<b><font color = "000FFF">select * from calisanlar where adi like '_a%'</font></b>";
        echo "<b><br>Isminin Ikinci harfi a olan calisanlar";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select * from calisanlar where adi like '_a%'"));
        echo "<hr>";
        
Başlıksız İçerik______________________      
        echo "<b><font color = "000FFF">select * from calisanlar where adi like 'b%' order by adi</font></b>";
        echo "<b><br>Isminin birinci harfi b olan calisanlarin alfabetik si;ralanmasi;";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select * from calisanlar where adi like 'b%' order by adi"));
        echo "<hr>";
         
Başlıksız İçerik______________________             
                       
        echo "<b><font color = "000FFF">select count('id') from urunler</font></b>";
        echo "<b><br>count";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select count('id') from urunler"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
       
        echo "<b><font color = "000FFF">select sum(urunsayisi) from zb</font></b>";
        echo "<b><br>urun sayisinin toplami ";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select sum(urunsayisi) from zb"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
       
        echo "<b><font color = "000FFF">select avg(urunsayisi) from zb</font></b>";
        echo "<b><br>urun sayisinin ortalamas&#253; ";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select avg(urunsayisi) from zb"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
       
        echo "<b><font color = "000FFF">select max(urunsayisi) from zb</font></b>";
        echo "<b><br>en fazla olan ürün sayisi ";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select max(urunsayisi) from zb;"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
        echo "<b><font color = "000FFF">select min(urunsayisi) from zb</font></b>";
        echo "<b><br>en az olan ürün sayisi ";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select min(urunsayisi) from zb;"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
       
        //LOWER()
        echo "<b><font color = "000FFF">select lower('MERHABA')</font></b>";
        echo "<b>Buyuk Karakterlerin Küçük Karaktere Çevrilmesi</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select lower('MERHABA')"));
        echo "<hr>";   
       
Başlıksız İçerik______________________
       
        //UPPER()
        echo "<b><font color = "000FFF">select upper('merhaba')</font></b>";
        echo "<b>Kucuk Karakterlerin Buyuk Karaktere Çevrilmesi</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select upper('merhaba')"));
        echo "<hr>";   
       
Başlıksız İçerik______________________

        //LENGTH()
        echo "<b><font color = "000FFF">SELECT LENGTH('text')</font></b>";
        echo "<b><br>Karakter uzunlu&#240;unun sayi degeri</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("SELECT LENGTH('text')"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
        //LEFT()
        echo "<b><font color = "000FFF">select left('merhaba', 2)</font></b>";       
        echo "<b><br>Soldan istenilen say&#253;da veri alma</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select left('merhaba', 2)"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
        //RIGHT()
        echo "<b><font color = "000FFF">select right('merhaba', 2)</font></b>";       
        echo "<b><br>Sa&#240;dan istenilen say&#253;da veri alma</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select right('merhaba', 2)"));
        echo "<hr>";
       

     Başlıksız İçerik______________________

        //ROUND()
        echo "<b><font color = "000FFF">SELECT ROUND( 1.66 )</font></b>";     
        echo "<b><br>küsürlü say&#253;lar&#253; yuvarlama fonksiyonu</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("SELECT ROUND( 1.66) ;"));
        echo "<hr>";

     Başlıksız İçerik______________________

        //MOD()
        echo "<b><font color = "000FFF">SELECT MOD( 2,9)</font></b>"
        echo "<b><br>mod alimi</b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("SELECT MOD( 2,9);"));
        echo "<hr>";

      Başlıksız İçerik______________________

        //CONCAT
        echo "<b><font color = "000FFF">select concat(urun_adi,urunu_satan) from urunler;</font></b>";       
        echo "<b><br>urun_adi ile urunu_satan lar&#253;n birle&#254;imi </b>";
        $Conn->VeriBas($Conn->SQL("select concat(urun_adi,urunu_satan) from urunler where id between 1 and 6;"));
        echo "<hr>";
       
Başlıksız İçerik______________________
       
?>

Yorumunuzu Ekleyin


 • Veritabanı Nedir?
 • Veritabanı Nedir? ~ 108,617

  Veritabanı basit olarak bilgi depolayan bir yazılımdır. Bir çok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veritabanın bu bilgiyi verimli ve hizli bir şekilde yönetip degiştirebilmesidir. Veritabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır. Bilgiye gerekli oldugu zaman ulaşabilmek esastır. Indeksi olmayan bir kütüphane ve bütün kitapların ayni kapağa sahip oldugunu düşündüğünüzde kütüphane kullanıcılarının ne kadar çok işi olacağını tahmin edersiniz. Bir veritabani bir kütüphanenin mükemmel bir indeks sistemi oldugu gibi, aynı zamanda kütüphanenin kendisidir. İlişkisel veritabanı yönetim sistemleri relational database management systems - rdbms büyük miktarlardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının saglandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildigi ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır. Oracle veritabani da bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir.


 • Sql Komutları
 • Sql Komutları ~ 94,059

  Sql komutlarından DISTINCT, IN, NOT IN, IN(SELECT...), ANY, ALL, EXISTS, NOT EXISTS, UNION, EXCEPT, BETWEEN kullanımı
 • Join İşlemleri
 • Join İşlemleri ~ 31,077

  İlişkisel veritabanının en temelinde birden fazla tablo üstünde birlikte işlem yapabilmek yatar. Bu sayede verilerin tekrarlaması önlenmiş olur ve sonuçta veri yönetimi kolaylaşır.


 • View Oluşturma ~ 29,181

  Sql komutlarından view oluşturma ve faydaları, myadminde gösterimi

 • Sql Komutları ~ 21,795

  Dıstınct, ın, not ın, ınselect..., any, all, exısts, not exısts, unıon, except, between

 • Joinler
 • Joinler ~ 18,282

  Joinler, inner join, left join, right join