Konular

EBooklar

Veri tabanlarında ilişki türleri

İlişkisel veritabanın tasarımının avantajlarına kısaca göz attıktan sonra ilişkisel veritabanında olabilecek 3 adet ilişki türünü sıra sıra inceleyelim:

 • Bire Bir
 • Birden Çoğa
 • Çoktan Çoğa

Bire Bir İlişki Türü:

(İlişkisel Veritabanı Tasarımı)

 

Kural basitir ; tablodaki anahtar ilişkili tabloda sadece bir tane olabilir.

 

Aynı mantığı şekille gösterelim: (İlişkisel Veritabanı Tasarımı)ilişkisel veritabanı tasarımı (dizayn) 1

Yukarıdaki şekilde

Ogrenciler

ve

Liseler

adında iki tablo var. Öğrencinin mezun olduğu lise bir tane olacağını düşünürsek şekildeki ilişki türü buna uygundur.

Ogrenciler

tablosundaki

Mezun_Lise_Id

alanı ile ilişkili tabloyla alakalı

Lise_Id

alanı eşleştirilerek ilişki sağlanmış olunuyor.

 

Eğer ogrenci ve mezun olduğu lise bilgisini birleştirerek veritabanını sorgulamak istersek aşağıdaki SQL sorgusunu çalıştırmamız yeterli olacaktır:

 

1 SELECT * FROM Ogrenciler, Liseler WHERE Ogrenciler.Mezun_Lise_Id = Liseler.Lise_Id

Yapılan kısaltmalara açıklık getirelim.

 

(PK) : Primary Key (Birincil Anahtar)

 

(FK) : Foreign Key (Komşu Anahtar)Birden Çoğa İlişki Türü:

(İlişkisel Veritabanı Tasarımı)

 

Birden çoğa ilişkide bir tablodaki anahtar ilişkili olduğu tabloda birden çok kez olabilir.

 

Şekille gösterelim: (İlişkisel Veritabanı Tasarımı)ilişkisel veritabanı tasarımı (dizayn) 2

Yukarıdaki şekilde bir karikaturcunu birden fazla karikature sahip olabileceğini çıkartabiliriz. Çünkü Karikatur tablosunda ilişkili olduğu tablonun anahtarı bulunuyor (Foreign Key). Bu ilişki türü en çok karşılaşılan ilişki türüdür. Karikatürcü ve karikatur bilgisini veritabanından çekecek olursak yazacağımız SQL kodu şöyle olurdu:

1 SELECT * FROM Karikaturcu, Karikatur WHERE Karikaturcu.Karikaturcu_Id = Karikatur.Karikatur_Id

Çoktan Çoğa İlişki Türü:

(İlişkisel Veritabanı Tasarımı)

 

Çoktan çoğa ilişikiler karmaşıklığı nedeniyle veritabanında bir çok soruna neden oldur.

 

Soruna neden temek olarak şudur Bir tablodaki anahtar ilişkili olduğu tabloda birden çok kez olabilirken karşıtı da doğrudur.

 

Bu yüzden istenilen ilişkiselliği sağlamak için ilişkiyi birden çoğa indirgemek gerekir. Yani araya fazladan bir tablo koyarak karmaşıklıktan kurtulmuş oluruz.

 

Bunu nasıl yapağımızı örnek vererek açılayayım:

 

Bir futbolcu birden fazla takımda oynayabilirken aynı takım birden fazla oyuncu oynatabilir olduğunu varsayalım.

 

Öncelikle

Futbolcular

ve

Takimlar

adında aşağıdaki şekildeki gibi iki tane tablo olşuturalım: (İlişkisel Veritabanı Tasarımı)ilişkisel veritabanı tasarımı (dizayn) 3

Daha önce yaptığımız gibi anahtari ilişkisel olduğu tabloya Foreign Key ( Komşu Anahtar) ekleyerek çoktan çoğa ilişkiyi sağlamak düşünürseniz mümkün değil.

 

Bu yüzden araya aşağıdaki gibi bir tablo ekleyelim:ilişkisel veritabanı tasarımı (dizayn) 4

Böylece hedefi tam 12'den vuracak şekilde ilişkisel veritabanı tasarımını yapmış olduk.

 

Çoktan çoğa ilişkiyi birden çoğa indirgediğimiz için iki tane birden çoğa ilişki elde ettik yine bu sebepten iki tane FK (Foreign Key) ortaya çıktı. Dolayısıyla SQL sorugusu iki adet olacak. Birincisi bir futbolcunun oynadığı takımlar, ikicisi ise bir takımda oynayan futbolcular olacak.

 

Birinci sorgumuz (Id numarası 1 olan futbolcunun oynadığı takımları getiren sorgu)

1 SELECT * FROM Futbolcular, Takimlar, Takim_Futbolcu WHERE Takim_Futbolcu.Futbolcu_Id = Futbolcular.Futbolcu_Id AND  Futbolcular.Futbolcu_Id=1

İkinci sorgumuz (Id numarası 1 olan takımda oynayan futbolcuları getiren sorgu)

1 SELECT * FROM Futbolcular, Takimlar, Takim_Futbolcu WHERE Takim_Futbolcu.Takim_Id = Takimlar.Takim_Id AND Takimlar.Takim_Id=1

 

http://www.zskblog.com/detay.aspx?id=21

Yavuz KACAN

Yorumunuzu Ekleyin


 • Veritabanı Nedir?
 • Veritabanı Nedir? ~ 108,617

  Veritabanı basit olarak bilgi depolayan bir yazılımdır. Bir çok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veritabanın bu bilgiyi verimli ve hizli bir şekilde yönetip degiştirebilmesidir. Veritabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır. Bilgiye gerekli oldugu zaman ulaşabilmek esastır. Indeksi olmayan bir kütüphane ve bütün kitapların ayni kapağa sahip oldugunu düşündüğünüzde kütüphane kullanıcılarının ne kadar çok işi olacağını tahmin edersiniz. Bir veritabani bir kütüphanenin mükemmel bir indeks sistemi oldugu gibi, aynı zamanda kütüphanenin kendisidir. İlişkisel veritabanı yönetim sistemleri relational database management systems - rdbms büyük miktarlardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının saglandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildigi ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır. Oracle veritabani da bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir.


 • Sql Komutları
 • Sql Komutları ~ 94,058

  Sql komutlarından DISTINCT, IN, NOT IN, IN(SELECT...), ANY, ALL, EXISTS, NOT EXISTS, UNION, EXCEPT, BETWEEN kullanımı
 • Join İşlemleri
 • Join İşlemleri ~ 31,076

  İlişkisel veritabanının en temelinde birden fazla tablo üstünde birlikte işlem yapabilmek yatar. Bu sayede verilerin tekrarlaması önlenmiş olur ve sonuçta veri yönetimi kolaylaşır.


 • View Oluşturma ~ 29,180

  Sql komutlarından view oluşturma ve faydaları, myadminde gösterimi

 • Sql Komutları ~ 21,794

  Dıstınct, ın, not ın, ınselect..., any, all, exısts, not exısts, unıon, except, between

 • Joinler
 • Joinler ~ 18,282

  Joinler, inner join, left join, right join