Konular

Alert, Confirm, Prompt

Alert, confirm, prompt

Javascriptte Prompt Metodu

Bir mesaj ve giriş alanından oluşan hazır bir diyalog kutusunu gösterir. Mesaj herhangi bir string veya mevcut bir nesnenin özelliği string mesaj olarak gösterilir. Girisilkdeğer giriş değerinin değerini gösteren bir string, tamsayı veya mevcut bir nesnenin özelliğidir

prompt (mesaj, [girişilkdeğer])

Kullanıcı girişini alan bir diyalog kutusunu ghöstermek içinm kullanılır. eğer girisilkdeğeriçin bir başlangıç değeri belirtilmemiş ise. Diyalog kutusu <undefineted> değerini gösterir.

Prompt window nesnesinin bir metodu olmasına rağmen çağırdığımız zaman bir pencere referansı belirtmek zorunda kalmayabiliriz. Örneğin. Pencere Referansı. Prompt ( ) sekli gereksizdir.

Aşağıda örneği gösterilmektedir:

<head>
<script type="text/javascript">
<!--
function prompter() {
var reply = prompt("merhaba, alana hosgeldiniz!  adinizi giriniz", "");
alert ( "hosgeldiniz sayin" + reply + "!");
}
//-->
</script>
</head>
<body>
<input type="button" onclick="prompter()" value="butonu tiklayin">
</body>

 

 Başlıksız İçerik______________________
  Başlıksız İçerik______________________

 

Confirm Metodu

Görünmesini istediğimiz bir mesaj, OK ve Cancel düğmeleri ile bir onay diyalog kutusu gösterir.Kullanımı aşağıdaki gibidir:

Confirm (mesaj)

Mesaj herhangi bir string veya bir nesne özelliği olabilir. Bir kullanıcıya ya OK ya da Cancel gerektiren bir karar verdirmek için onay olup olmadığını sormak için kullanılan bir metot mesaj argümanı karar vermesi için kullanıcıya gösterilir.confirm metodu kulanıcı "OK" seçerse "true" değerini ve "Cancel" seçerse "false" değerini döndürür.

Confirm metodu window nesnesinin bir metodu olmasına rağmen, bu metodu çağırırken bir pencere referansı kullanmak zorunda kalmayabiliriz. Örneğin, pencere.confirm ( ) şeklinde yazılması gereksizdir.

Aşağıda örneği gösterilmektedir:


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<script type="text/javascript">
<!--
function confirmation() {
        var answer = confirm("cikmak istediginize emin misiniz?");
        if (answer){
                alert("Gule gule");
                window.location = "http://www.google.com/";
        }
        else{
                alert("Tesekkur ederiz")
        }
}
//-->
</script>
</head>
<body>
<form>
<input type="button" onclick="confirmation()" value="cikmak istiyorum">
</form>
</body>
</html>

 

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

 

Alert Metodu

Bir uyarı diyalog kutusu üzerinde mesaj ve OK düğmesini birlikte gösterir, mesaj herhangi bir karakter dizisi veya bir nesne özelliği olabilir, alert metodu window nesnesinin bir metodu olmasına rağmen, biz pencere referansı belirtmek zorunda değiliz. Yani alert metodunu tek başına bir prosedür gibi kullanabiliriz.

alert (“mesaj”)

mesaj kutusunda “Merhaba nasilsiniz?” text bilgisi olacaktır.

Alert (“Merhaba nasilsiniz, bilgi işlemciler?”)

Örneğin.

Pencere.alert (  ) veya alert (  ) ikiside aynı şeydir.

Aşağıda örneği verilmiştir:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<form>
<input type="button" onclick=
"alert('merhaba')"
value="uyarı">
</form>
<body>
</body>
</html>
 

 


Başlıksız İçerik______________________

 

Yorumunuzu Ekleyin

Javascript Nedir?

Javascripte başlamadan önce bilinmesi gerekenler, java ve javascript aynı mıdır?, javascript ne yapabilir, javascriptin tarihçesi, javascript harf duyarlı mıdır?

45,120 Okunma 2 Yorum 05/12/2008 02:38:19 20/05/2013 02:39:14

Düzenli İfadeler Ve Regexp Nesnesi

Düzenli ifadeler, karakter dizilerini karşılaştırmak, ayırmak/bölmek, sıralamak ve biçimlendirmek gibi işlemler için kullanılan kurallı stenografik sistemlerdir.

31,001 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/05/2008 23:43:15

Tarih-saat İşlemleri

Bu sayfada zaman yöntem kodları üzerinde duracağız. Bu kodlar zaman birimlerini ifade etmekte, nesneleri zamana göre sıralamakta ve sorgulamakta kullanılır

26,558 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/09/2007 05:41:39

The Event Object

The event object is a very useful addition to the dom (document object model). The dom contains many objects that store a variety of information about the browser, the computer running the browser, visited urls, and so on. The event object stores data about events.

26,046 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/05/2008 19:04:17

Switch-case

Switch-case yapısı ve örenekte kullanımı.

23,167 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/12/2008 11:47:43

Regular Expression - Düzenli ?fadeler

DÜzenli ifadeler (regular expressions veya kIsaca RegExp) herhangi bir karakter diziliminin yapIsInI yani iÇerdi?i karakterlerin neler oldu?u ile bunlarIn dizili? sIrasI (konumlarI) ve biÇimlerinin Önceden tanImlanan belli bir biÇime uyumunun denetlenmesi/sInanmasI sIrasInda kullanIlan standart gÖsterim biÇimleri ya da denetim ?ablonlarIdIr. DÜzenli ifadelerin kullanIlmasI ile sa?lanan en Önemli kolaylIk karakter dizimlerinde bulunan karakterlerin Önceden bilinen belli bir desenine uygun olup olmadI?InI sInama/deneme yetene?inden gelmektedir

23,130 Okunma Henüz yorum yapılmamış 20/05/2007 11:55:37

Düğüm ( Node )

Düğüm, dom içindeki en temel nesne tipidir. Aslında, bu makalenin sonraki kısımlarında da göreceğiniz gibi, dom ile tanımlanan neredeyse her nesne düğüm nesnesini genişletir. Ancak, semantikle ilgili daha ileri aşamalara geçmeden önce, bir düğümün temsil ettiği kavramı anlamanız gerekir; daha sonra, düğümün gerçek özelliklerini ve yöntemlerini öğrenmek sizin için çok kolay olacaktır.

22,769 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/09/2007 02:27:52

Javascriptte Döngüler

For, while, do-while, break, continue, for-in

21,814 Okunma Henüz yorum yapılmamış 20/02/2009 09:50:57

Javascript Dates-the Complete Reference

Of all the core javascript objects, ı find dates to be the most fascinating. Once you learn a few small tricks everything about javascript dates just seem to fall into place and you find that there's really nothing at all that you can't do with them, quickly, and easily. This reference will cover the javascript date object, how it stores dates, how you can manipulate them, create calendars, countdown timers, prototype them to add your own functionality, as well as provide a complete method reference.

21,540 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/06/2008 22:16:14

Event Fonksiyonu

JavaScript ile bir fonksiyon yazdım ve başka yerlerden bu fonsiyonu çağırdım. Ancak, fonksiyona gelen isteğin, hangi nesneden geldiğini öğrenmek için, yeni bir parametre tanımlamak zorunda kaldım

20,726 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/09/2007 01:58:27

Object-Oriented Javascript

Nesne Tabanlı Javascript mantığını anlatan ingilizce bir makale

20,712 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/06/2009 11:58:22

document Nesnesi

Doküman (document) nesnesi HTML dokümanının tamamını ifade etmektedir ve HTML'de kullandığımız , , , vb. gibi tüm komutları içerir. Doküman nesnesini HTML'deki bölümü olarak düşünebilirsiniz

19,324 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/07/2007 14:36:33

Yükleniyor...