Konular

Javascriptte Fonksiyonlar Değer Döndüren Ve Değer Döndürmeyen Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, functions

Değer Döndürmeyen Fonksiyonlar

JavaScript’te Bir Fonksiyonu Tanımlamak

Fonsiyonlar Birden Fazla isi yada görevi yerine getirebilen olaylar dizisidir

Basit Bir Fonsiyon Olusturmak icin Su kodlar gereklidir;

<script language="javascript">
<!--
function kontrol() {
    var örnek1 = "örnek1"
    var örnek2 = "örnek2"
}
//-->
</script>

NOT: kontrol fuction’un ismi Parantez icinde ise Genellikle Sonradan Tanımlamıs Oldugumuz Degiskenler vardır…

Fonksiyona değer atama ve değer alma;

Bir fonksiyon, yaptığı işin sonucu olarak, kendisini göreve çağıran komuta veya fonksiyona bir değer verebilir.

ÖRNEK FUNCTION 1 TOPLAMA CIKARMA

<script language="javascript">
//fonsiyon olustururuz ve ekleriz
function topla(sayi1, sayi2){
     var c = sayi1+sayi2;
     document.write(" ---- Sayı Toplamı ---- "+c);
}
function cıkar(sayi1, sayi2){
     var c = sayi1-sayi2;
     document.write(" ---- Sayı Çıkarma ---- "+c);
}
var a = 7;
var b = 3;
topla(a,b);
cıkar(a,b);
</script>

Javascriptte Fonksiyonlar Değer döndüren ve Değer döndürmeyen fonksiyonlar 

ÖRNEK FUNTION ÖRNEK 2 TEXTBOX'a YAZDIRMA

<html>
<head>
<title>JavaScript Tutorial</title>
<Script Language="JavaScript">

function isimsoyad(){
  var isim, soyad, hepsi;
  isim = document.FormYazdırma.ilkisim.value;//formdan ve textbox ın name'ini alır
  soyad  = document.FormYazdırma.sonisim.value;//formdan ve textbox ın name'ini alır
  hepsi  = isim + " " + soyad;
  document.FormYazdırma.birlestir.value = hepsi;//formdan ve textbox ın name'ini alır
}
</Script>
<body>
<font face="Verdana, Tahoma, Arial" size="3">
<form name="FormYazdırma">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
      <td width="100">isim:</td>
      <td><input type="text" name="ilkisim" size="14"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="100">soyisim:</td>
      <td><input type="text" name="sonisim" size="14"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="100">Birlestir:</td>
      <td><input type="text" name="birlestir" size="30"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="100"><br><br></td>
      <td>
        <input type="button" value="Birlestir" onClick="isimsoyad()">
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>
</font></head>
</body>
</html>

Javascriptte Fonksiyonlar Değer döndüren ve Değer döndürmeyen fonksiyonlar

 

Değer Döndüren Fonksiyonlar

RETURN KULLANIMI

Bu ifade , bir değeri döndürmek için function ifadesiyle birlikte kullanılır.

Bir fonksiyon içinde return ifadesinin kullanımı isteğe bağlıdır. Çünkü javascript fonksiyonlarının hepsi belli bir değeri döndürmez

Kullanımı;

ÖRNEK 1 DİKDÖRTGEN ALAN

<script Language="JavaScript">
function DikdortgenAlan(uzunluk, yukseklik){
  var Alan;
  Alan = uzunluk * yukseklik;
  return Alan;
}
function displayAlan(){
  var l, h, alan;
  l = 20;
  h = 2;
  alan = DikdortgenAlan(l, h);
  document.write("ALAN = ", alan);
}
</Script>

<Script Language="JavaScript">
  displayAlan();
</Script>

Javascriptte Fonksiyonlar Değer döndüren ve Değer döndürmeyen fonksiyonlar

ÖRNEK 2 FUNCTION FORM KONTROL

<html>
<head></head>
<title>Fonksiyonlar</title>
<body>
<script language="javascript">
<!--
function kontrol() {
var hata1 = "Öneren İsim Girilmedi"
var hata2 = "Öneren Mail Girilmedi"

if ( document.olesine.onerenisim.value=="") {
   alert(hata1);
   return false;
}
if ( document.olesine.onerenmail.value=="") {
   alert(hata2);
   return false;
}
return true;
}
//-->
</script>

<form method="post" name="olesine" onsubmit="return kontrol();"action="?git=1">
Isminiz: <input type="text" name="onerenisim">
E-post adresiniz: <input type="text" name="onerenmail">
<input type="submit" value="gonder" name="gondersubmit">
</form>
</body>
</html>

 

Javascriptte Fonksiyonlar Değer döndüren ve Değer döndürmeyen fonksiyonlar

İLKER ERUCAR

Yorumunuzu Ekleyin

Javascript Nedir?

Javascripte başlamadan önce bilinmesi gerekenler, java ve javascript aynı mıdır?, javascript ne yapabilir, javascriptin tarihçesi, javascript harf duyarlı mıdır?

45,120 Okunma 2 Yorum 05/12/2008 02:38:19 20/05/2013 02:39:14

Düzenli İfadeler Ve Regexp Nesnesi

Düzenli ifadeler, karakter dizilerini karşılaştırmak, ayırmak/bölmek, sıralamak ve biçimlendirmek gibi işlemler için kullanılan kurallı stenografik sistemlerdir.

31,001 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/05/2008 23:43:15

Tarih-saat İşlemleri

Bu sayfada zaman yöntem kodları üzerinde duracağız. Bu kodlar zaman birimlerini ifade etmekte, nesneleri zamana göre sıralamakta ve sorgulamakta kullanılır

26,557 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/09/2007 05:41:39

The Event Object

The event object is a very useful addition to the dom (document object model). The dom contains many objects that store a variety of information about the browser, the computer running the browser, visited urls, and so on. The event object stores data about events.

26,045 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/05/2008 19:04:17

Switch-case

Switch-case yapısı ve örenekte kullanımı.

23,167 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/12/2008 11:47:43

Regular Expression - Düzenli ?fadeler

DÜzenli ifadeler (regular expressions veya kIsaca RegExp) herhangi bir karakter diziliminin yapIsInI yani iÇerdi?i karakterlerin neler oldu?u ile bunlarIn dizili? sIrasI (konumlarI) ve biÇimlerinin Önceden tanImlanan belli bir biÇime uyumunun denetlenmesi/sInanmasI sIrasInda kullanIlan standart gÖsterim biÇimleri ya da denetim ?ablonlarIdIr. DÜzenli ifadelerin kullanIlmasI ile sa?lanan en Önemli kolaylIk karakter dizimlerinde bulunan karakterlerin Önceden bilinen belli bir desenine uygun olup olmadI?InI sInama/deneme yetene?inden gelmektedir

23,130 Okunma Henüz yorum yapılmamış 20/05/2007 11:55:37

Düğüm ( Node )

Düğüm, dom içindeki en temel nesne tipidir. Aslında, bu makalenin sonraki kısımlarında da göreceğiniz gibi, dom ile tanımlanan neredeyse her nesne düğüm nesnesini genişletir. Ancak, semantikle ilgili daha ileri aşamalara geçmeden önce, bir düğümün temsil ettiği kavramı anlamanız gerekir; daha sonra, düğümün gerçek özelliklerini ve yöntemlerini öğrenmek sizin için çok kolay olacaktır.

22,769 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/09/2007 02:27:52

Javascriptte Döngüler

For, while, do-while, break, continue, for-in

21,814 Okunma Henüz yorum yapılmamış 20/02/2009 09:50:57

Javascript Dates-the Complete Reference

Of all the core javascript objects, ı find dates to be the most fascinating. Once you learn a few small tricks everything about javascript dates just seem to fall into place and you find that there's really nothing at all that you can't do with them, quickly, and easily. This reference will cover the javascript date object, how it stores dates, how you can manipulate them, create calendars, countdown timers, prototype them to add your own functionality, as well as provide a complete method reference.

21,539 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/06/2008 22:16:14

Event Fonksiyonu

JavaScript ile bir fonksiyon yazdım ve başka yerlerden bu fonsiyonu çağırdım. Ancak, fonksiyona gelen isteğin, hangi nesneden geldiğini öğrenmek için, yeni bir parametre tanımlamak zorunda kaldım

20,726 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/09/2007 01:58:27

Object-Oriented Javascript

Nesne Tabanlı Javascript mantığını anlatan ingilizce bir makale

20,712 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/06/2009 11:58:22

document Nesnesi

Doküman (document) nesnesi HTML dokümanının tamamını ifade etmektedir ve HTML'de kullandığımız , , , vb. gibi tüm komutları içerir. Doküman nesnesini HTML'deki bölümü olarak düşünebilirsiniz

19,324 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/07/2007 14:36:33

Yükleniyor...