Konular

Try Catch Yapısında Throw Durumu

Try catch yapısında throw durumu

 Try Catch Yapısında Throw Durumu

Try-Catch denetim yapısı hataları yakalamak için kullanılmaktadır. Try bölümünde bir hata bulunursa, o hata ile ilgili bilgiyi catch bölümüne atar. Eğer içi içe try-catch kullanılıyorsa bir önceki try-catch yapısına hatayı fırlatmak için throw kullanılır. Throw’dan fırlatılan hata bir dıştaki catch tarafından tekrar tutulur.

 

 

Bir Kullanımı;

try {
 
  try {
    var a = nonexist.b; 
    // Hatanın olduğu yer...
  } catch( myError ) { 
    // Hatayı yakalar
    alert( myError.message ); 
    // Mesaj verir..
    throw( myError ); 
    // Hatayı bir dışındaki try-catch'e fırlat..
  }
 
} catch( myErrorObject ) {
  // Buraya fırlatılan hata gelir...
  alert( myErrorObject.message );
  //Hata nesnesi aynı olacağından mesaj da aynı olur...
}
 

Yukarıda görüldüğü gibi genel kullanım böyledir. Daha fazla iç içe try-catch yapısı kullanmak işleri daha da kolay hale getirebilir.
 

<script type="text/javascript">
try {
  try {
    var a = cıkıs; 
  } catch( Hata ) { 
    alert( Hata.message );
    throw( Hata );
  }
} catch( HataNesnesi ) {
  alert( HataNesnesi.message );
}
</script>


Try Catch Yapısında Throw Durumu

 

Try Catch Yapısında Throw Durumu

 


 

 

Bir Örnek;

<html> 
<head>
 
<script language="text/javascript"> 
yanlisIsim = new Error ("Sistem kulanici isimi ile uyusmuyor.."); 
bosIsim = new Error ("Sistem kullanici ismi girilmedi.."); 
function kontrolEt(e){
  alert (e.message);
}
function validateForm(){
  isimKontrol();
} 
function isimKontrol(){
  try {
    if (document.forms[0].kullanici.value == ""){
      throw bosIsim;
    } 
    if (document.forms[0].kullanici.value != "fatih"){
      throw yanlisIsim;
    }
  } catch (e) {
    kontrolEt(e);
  } 
} 
</script>
 
</head> 
<body> 
<form onSubmit="validateForm()">
Kullanici Ismini Girin: <input type="text" name="kullanici"> 
<input type="submit" name="submit" value="Gonder"> 
</form> 
</body> 
</html>
 

Try Catch Yapısında Throw DurumuTry Catch Yapısında Throw Durumu

 

Hazırlayan: Fatih Ün.

 

 

Yorumunuzu Ekleyin

Javascript Nedir?

Javascripte başlamadan önce bilinmesi gerekenler, java ve javascript aynı mıdır?, javascript ne yapabilir, javascriptin tarihçesi, javascript harf duyarlı mıdır?

45,120 Okunma 2 Yorum 05/12/2008 02:38:19 20/05/2013 02:39:14

Düzenli İfadeler Ve Regexp Nesnesi

Düzenli ifadeler, karakter dizilerini karşılaştırmak, ayırmak/bölmek, sıralamak ve biçimlendirmek gibi işlemler için kullanılan kurallı stenografik sistemlerdir.

31,001 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/05/2008 23:43:15

Tarih-saat İşlemleri

Bu sayfada zaman yöntem kodları üzerinde duracağız. Bu kodlar zaman birimlerini ifade etmekte, nesneleri zamana göre sıralamakta ve sorgulamakta kullanılır

26,557 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/09/2007 05:41:39

The Event Object

The event object is a very useful addition to the dom (document object model). The dom contains many objects that store a variety of information about the browser, the computer running the browser, visited urls, and so on. The event object stores data about events.

26,045 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/05/2008 19:04:17

Switch-case

Switch-case yapısı ve örenekte kullanımı.

23,167 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/12/2008 11:47:43

Regular Expression - Düzenli ?fadeler

DÜzenli ifadeler (regular expressions veya kIsaca RegExp) herhangi bir karakter diziliminin yapIsInI yani iÇerdi?i karakterlerin neler oldu?u ile bunlarIn dizili? sIrasI (konumlarI) ve biÇimlerinin Önceden tanImlanan belli bir biÇime uyumunun denetlenmesi/sInanmasI sIrasInda kullanIlan standart gÖsterim biÇimleri ya da denetim ?ablonlarIdIr. DÜzenli ifadelerin kullanIlmasI ile sa?lanan en Önemli kolaylIk karakter dizimlerinde bulunan karakterlerin Önceden bilinen belli bir desenine uygun olup olmadI?InI sInama/deneme yetene?inden gelmektedir

23,129 Okunma Henüz yorum yapılmamış 20/05/2007 11:55:37

Düğüm ( Node )

Düğüm, dom içindeki en temel nesne tipidir. Aslında, bu makalenin sonraki kısımlarında da göreceğiniz gibi, dom ile tanımlanan neredeyse her nesne düğüm nesnesini genişletir. Ancak, semantikle ilgili daha ileri aşamalara geçmeden önce, bir düğümün temsil ettiği kavramı anlamanız gerekir; daha sonra, düğümün gerçek özelliklerini ve yöntemlerini öğrenmek sizin için çok kolay olacaktır.

22,769 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/09/2007 02:27:52

Javascriptte Döngüler

For, while, do-while, break, continue, for-in

21,814 Okunma Henüz yorum yapılmamış 20/02/2009 09:50:57

Javascript Dates-the Complete Reference

Of all the core javascript objects, ı find dates to be the most fascinating. Once you learn a few small tricks everything about javascript dates just seem to fall into place and you find that there's really nothing at all that you can't do with them, quickly, and easily. This reference will cover the javascript date object, how it stores dates, how you can manipulate them, create calendars, countdown timers, prototype them to add your own functionality, as well as provide a complete method reference.

21,539 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/06/2008 22:16:14

Event Fonksiyonu

JavaScript ile bir fonksiyon yazdım ve başka yerlerden bu fonsiyonu çağırdım. Ancak, fonksiyona gelen isteğin, hangi nesneden geldiğini öğrenmek için, yeni bir parametre tanımlamak zorunda kaldım

20,726 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/09/2007 01:58:27

Object-Oriented Javascript

Nesne Tabanlı Javascript mantığını anlatan ingilizce bir makale

20,712 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/06/2009 11:58:22

document Nesnesi

Doküman (document) nesnesi HTML dokümanının tamamını ifade etmektedir ve HTML'de kullandığımız , , , vb. gibi tüm komutları içerir. Doküman nesnesini HTML'deki bölümü olarak düşünebilirsiniz

19,324 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/07/2007 14:36:33

Yükleniyor...