Konular

PHP Curl Sonucunu Ayrıştırma

Curl eklentisi ile bir başka sitenin verilerini ayrıştırma işleminde kullanılan yöntemler

getElementById Örnekleri

$domObject= new DOMDocument();
$domObject->loadHTML($source);//put your complete source html string here
$result=$domObject->getElementById("test");//this will output DOMElement Object
print_r($result->nodeValue);

   

$doc->getElementById('php-basics')->tagName

 

Özellik Var Mı?

if($node->item(0)->hasAttribute('src')) {
       $firstimage = $node->item(0)->getAttribute('src');
 } else {
      $firstimage = "";
}

 

Tagın İsmini Almak

$ATagi = $Html->getElementById('product_image_zoom')->tagName;

 

Tag Var Mı?

$ATagi = $Html->getElementById('image_zoom');
if($ATagi) {
     $Id = $ATagi->getAttribute('href');
}

 

Örnek

<div class="list_price">
       <span class="text">Liste Fiyatı:</span>
       <span class="value"><span class="TL"></span> 18,52</span>
</div>

 

$DivTagi->getElementsByTagName('span')->item(1)->textContent

  Sonuç 18,52 olcaktır.

   Örnek

<div class="big">
      <span class="before"></span>
      <div class="middle">
          <span class="text"><span class="TL"></span> 14,<small>81</small></span>
      </div>
      <span class="after"></span>
</div>

 

$HedefSpanIcerigi = $Html->getElementsByTagName('div')->item(0)->getElementsByTagName('div')->item(0)->getElementsByTagName('span')->item(0)->textContent;

 

Örnek

<td valign="top">
    <span style="font-family: Verdana; font-size:10pt;">
        <a href="http://www.dijitalders.com">dijitalders</a>
    </span>
</td>

 

$BulunanTaglar = 0;
$SpanTaglari = $Html->getelementsbytagname('span');
foreach ($SpanTaglari as $SpanTagi) {
     if ($SpanTagi->getAttribute('style') == 'font-family: Verdana; font-size:10pt;') {
                $BulunanTaglar++;
                if ($BulunanTaglar == 1) {
                    $this->BulunanDegerler['UrunAdi'] = $SpanTagi->childNodes[0]->C14N();
                    break;
                }
     }
}

 Sonuç: <a href="http://www.dijitalders.com">dijitalders</a>

 
 
 

Örnek

$Html = new DOMDocument();
$Html->loadHTML($KiboSayfasi);

        $SpanTaglari = $Html->getelementsbytagname('span');
        foreach ($SpanTaglari as $SpanTagi) {

            $Style = $SpanTagi->getAttribute('style');

            if ($Style == 'font-family: Verdana; font-size:9pt;') {

                echo $SpanTagi->textContent;

                break;
            }
        }

 

 Örnek

$html = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

preg_match('~<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="(.*?)" />~', $html, $viewstate);
preg_match('~<input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="(.*?)" />~', $html, $eventValidation);

echo $viewstate[1];
echo $eventValidation[1];

 

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin

Kurallı İfadeler (regex Engine)

Bir regex'in gerçekte nasıl çalıştığını bilmek daha efektif çalışan regex ifadeleri oluşturmamızı ve regex'leri daha isabetli oluşturmamızı sağlar. Bu yazımızda oluşturduğunuz regex ifadelerinin neden beklediğiniz sonuçları vermediğini ve umduğunuz eşleşmeleri yerine getirmediğini öğreneceksiniz. Bu da bizim tabir yerindeyse daha az kafa patlatmamızı ve daha az zaman harcamamızı sağlayacaktır.

41,408 Okunma 1 Yorum 14/07/2007 05:23:11

Nesneye Yönelimli Php

Classlarla ilgili ingilizce bir makale

34,578 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/01/2008 11:24:59

PHP ile PDF dosya oluşturmak

Php ile yeni bir pdf dosyası oluşturmak : Öncelikle php ile pdf işlemleri yapmak için bir pdf kütüphanesine ihtiyacınız olacak

33,160 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/09/2007 01:22:38

PHP nedir?

HTML kodlarının arasına yerleştirilmiş php kodlarından ayrıştırıp işleyerek sonuçta saf HTML formatında bir çıktı üretmek ve Web sunucusuna iletmektir.

32,330 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/09/2011 14:50:52

$_FILES

Örnek kod ve açıklamalar

31,745 Okunma 4 Yorum 30/12/2007 13:36:25

Oop - Nesne Yönelimli Programlama

Artık ister istemez her programcının bulaştığı bu teknik hakkında sayısız makale yazılmıştır bu güne kadar. Bu makale de onlardan biri

26,056 Okunma 1 Yorum 06/01/2008 11:26:55

Php ile Oturum Yönetimi (SESSION)

Türkçesi oturum anlamına gelen session bilgilerin saklanması için kullanılan mantıksal bir nesnedir.Session oturum yönetimini kullanarak şifreli sayfalar oluşturarak ve bu sayfaları belirlediğiniz kullanıcıların görmesini sağlayabilirsiniz.

25,642 Okunma Henüz yorum yapılmamış 22/05/2013 16:29:40 22/05/2013 16:29:55

$_SERVER

$_SERVER host bilgileri, header bilgileri, yollar ve script yolları gibi bilgileri içeren bir dizidir. Bu dizideki değerler web server tarafından üretilir. Tüm server yazılımlarının, tüm değerleri atayacağına dair bir kesinlik yoktur. Yazılım bazılarını atamayabilir, veyahut burada anlatılacak değerlerin haricinde değerler ekleyebilir

25,629 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/10/2007 00:51:55

Xampp Kurulumu

Xampp apache, mysql, php ve phpmyadmin için kolay ve basit kurulum sağlayan bir uygulamadır.

24,842 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/12/2011 10:00:36

Verileri doğrulamak için PHP ile filtreleme işlemleri

Ziyaretçilerden gelen verilerin istediğimiz formata uygunluğunu kontrol etmeliyiz ki, güvenlik açığı yaratmayalım. E-postaları, web adreslerini, bilgi girişlerini ve dahasını Her birine uygun farklı fonksiyonlar yazıldı bu vakte kadar. Ancak PHP 5.2.0 ve üstü sürümlerde bu fonksiyonlara gereksinim azaldı. Çünkü PHP filtreleme fonksiyonları standart oldu.

24,158 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2008 04:19:24

Php İle Excel Dosyası Oluşturmak

Genelde, herhangi bir biçimlendirme söz konusu olmadığında, veritabanındaki bir bilgiyi ya da başka bir tabloyu excel ortamına aktarmak için csv yöntemini kullanırım. Bu yöntem herkesin bildiği gibi, her sütunu tab ya da noktalı virgül gibi bir karakterle ve her satırı da enter karakteri ile bölmekten ibaret. Ama biçimlendirme söz konusu olduğunda, mesela sütunlara bir genişlik vermek, yazıları bold yapmak, bazı hücreleri sayı ya da para tipine çevirmek gibi biçimlendirmelerde bu yöntem işe yaramamakta.

23,816 Okunma 1 Yorum 22/07/2008 01:35:17

$_ENV

23,699 Okunma Henüz yorum yapılmamış 31/12/2007 09:46:00

En iyi 25 php template motoru

Php tabanlı web siteleri dizayn ederken, php kodlarını html kodlar arasına gömeriz. Fakat gün gelir bu kodları düzenlemek istediğimizde çok büyük bir çaba gerektirir. Bu tarz durumlarla başa çıkabilmek için ve daha kararlı bir sistem kodlamak için tema sistemleri geliştirebilirsiniz. Tema sistemi ya da motorlarının asıl amacı, php kodları ile html kodlarını birbirinden ayırmaktır. Böylece hangi kod üzerinde değişiklik yapmanız gerekiyorsa, kendisine ait dosyalarını açarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz

23,353 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/02/2008 01:35:10

Php Mysql to XML

Bu yapıyı geliştirerek mysql veritabanınızdaki datalarınızı xml standartlarına dönüştürebilirsiniz.

23,043 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/10/2008 01:56:47

Dizi Tanımlamaları

PHP’de array tanımlayıcısını kullanarak içerisinde elemanları yerleştirmek yoluyla ya da index numarasını köşeli parantezler içerisinde belirterek atama yaparak dizi oluşturmak mümkündür

22,851 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/10/2007 00:36:18

Harici Dosya İnclude

İnclude kullanımı ve örnekler

22,703 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/04/2008 01:42:12

$_REQUEST

$_GET, $_POST, ve $_COOKIE değişkenlerini içeriğinden meydana gelen çağrışımlı bir dizidir. Bu değişken bir superglobal olduğu için tüm alanlarda (scope) geçerlidir ve bundan dolayıdır ki global $_REQUEST ; şeklinde bir tanımlamaya ihtiyaç duymaz. Eğer register_globals değişkeni php. İni de ayarlanmışsa bu değişken her yerde (Global Scope) kullanılabilir

21,349 Okunma Henüz yorum yapılmamış 24/12/2007 00:16:58

if Kullanımı

19,497 Okunma Henüz yorum yapılmamış 09/04/2012 10:31:35 20/09/2014 18:01:36

Yükleniyor...