Konular

Pythonda If Kullanımı

Pythonda If Kullanımı

Örnek 1

GirilenSayi = int(input("Sayı giriniz"));

if GirilenSayi>0:
    print("sayı pozitif")
elif GirilenSayi==0:
    print("sayı sıfır")
else:
    print("sayı negatif")

 

Örnek 1.1

Aci1 = int(input("1. açıyı giriniz: "))
Aci2 = int(input("2. açıyı giriniz: "))
Aci3 = int(input("3. açıyı giriniz: "))

Toplam = Aci1 + Aci2 + Aci3

if(Toplam == 180):
    print("bu bir üçgendir")
else:
    print("bu bir üçgen değildir")

 

Örnek 2

Sayi1 = int(input("Sayı 1'i giriniz: "))
Sayi2 = int(input("Sayı 1'i giriniz: "))
Operator = input("İşlem operatörü giriniz [+ - * /]:")

if Operator == '+': #eğer
    Sonuc =Sayi1 + Sayi2
elif Operator == '-': #degilse eğer
    Sonuc =Sayi1 - Sayi2
elif Operator == '*': #degilse eğer
    Sonuc =Sayi1 * Sayi2
else:
    Operator == '/' #hiçbirisi değilse
    Sonuc =Sayi1 / Sayi2

print("n-------------------------------------")
print(str(Sayi1) , str(Operator) , str(Sayi2), "işlemi sonucu:", str(Sonuc))

 

Örnek 3

S1=int(input("1. Sayıyı giriniz: "))
S2=int(input("1. Sayıyı giriniz: "))
S3=int(input("1. Sayıyı giriniz: "))

if S1 >= S2:
    if S1 >= S3:
        BuyukSayi = S1
    else:
        BuyukSayi = S3
if S2 >= S1:
    if S2 >= S3:
        BuyukSayi = S2
    else:
        BuyukSayi = S3

print("En büyük sayı:", BuyukSayi)

 

Pythonda If Kullanımı

Örnek 4

yas=int(input("Yaşınızı girin: "))
if yas<40:
    mezuniyet=input ("Üniversite mezunu musunuz? (E/H):").upper() #girilen harfleri büyültmek için upper() kullanıldı
    surucu_belgesi=input ("Sürücü belgeniz var mı? (E/H):").upper() #girilen harfleri büyültmek için upper() kullanıldı
    if mezuniyet=="E" and surucu_belgesi=="E":
        print("Tebrikler, işe alındınız")
    else:
        print("İşe alınmadınız")
else:
    print("Üzgünüz, kriterlerimize uymuyorsunuz")

 

Örnek 5

Tercih = input("Sinema için S, Tiyatro için T yazınız: ").upper()
OgrenciMi = input("Öğrenci misiniz E/H: ").upper()

"""if (Tercih == "T"):
    if (OgrenciMi == "E"):
        Ucret = 10 - 10*50/100
    else:
        Ucret = 10
else:
    if (OgrenciMi == "E"):
        Ucret = 15 - 15*50/100
    else:
        Ucret = 15"""


if (Tercih == "T"):
    Ucret = 10
else:
    Ucret = 15

if (OgrenciMi == "E"):
    Ucret = Ucret - Ucret * 50 / 100

print("Ödenecek Ücret:", Ucret)

 

Pythonda If Kullanımı

Yorumunuzu Ekleyin

PyCharm Nedir?

Python programlama dilini yüklediğimizde default olarak Python Shell komut satırı ile gelir. Bu komut satırına diğer adıyla etkileşimli kabuk (interactive shell) adı verildiğini bilmenizde fayda var. Etkileşimli kabuk python programlarımızı yazmamızı, sonuçlarını almamızı sağlar. Bir nevi test alanı diyebiliriz. Python programlamaya ilgi duyanlardansanız bu kabuk ile tanıştığınızı varsayacağım?

785 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/01/2021 23:36:50

Python'da Diziler

618 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/04/2021 15:23:15 05/04/2021 15:25:49

For Kullanımı

214 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/04/2021 13:46:03 04/05/2021 09:05:19

Yükleniyor...