For Kullanımı

Örnek 1

#Girilen iki sayı arasındaki sayıların toplamını bularak ekrana yazdırınız.
BaslangicSayi = int(input("Başlangıç değerini girin: "))
BitisSayi = int(input("Bitiş değerini girin: "))
toplam=0
for sayilar in range(BaslangicSayi, BitisSayi+1, 1):
    toplam=toplam+sayilar
print(BaslangicSayi, "ile", BitisSayi, "arasındaki sayıların toplamı= ", toplam)
#aykut dulkadir tarafından yazılmıştır

 

For Kullanımı

Örnek 2 

#Girilen sayının faktöriyelini bularak ekrana yazdırınız.
Sayi = int(input("Sayı değerini girin: "))
toplam=1 #baslangic degeri
IslemMetni='' #tanımlama yapmak için kullanıldı
for sayilar in range(1,Sayi+1):
    toplam*=sayilar
    IslemMetni = IslemMetni + str(sayilar) + '*'
print(Sayi, "faktöriyeli: ", toplam)
print(IslemMetni)

 

Örnek 3

#Girilen sayının faktöriyelini bularak ekrana yazdırınız.
Sayi1 = int(input("Sayı1 değerini girin: "))
Sonuc=1

for Sayac in range(Sayi1, 0, -1):
    Sonuc*=Sayac
    print(Sayac, end=",")  #yanyana yazmasi icin

print("nSonuc:", Sonuc) #n yeni satıra geçmesi için kullanıldı

 

Örnek 4

bas=input("Başlangıç ")
bit=input("Bitiş ")
adim=input("Adım ")
toplam=0
sayiadedi =0
for sayi in range(int(bas),int(bit),int(adim)):
 print(sayi)
 toplam=toplam + sayi
 sayiadedi=sayiadedi + 1
print("Ortalama", (toplam / sayiadedi))

 

Örnek 5

#Girilen sayının faktöriyelini bularak ekrana yazdırınız
GirilenSayi=int(input("Sayi giriniz"))
toplam=1
for sayi in range(GirilenSayi, 0, -1):
  print(sayi,end=" ")
  toplam=toplam*sayi
print("Sayıların faktöriyeli= ",toplam)

 

Örnek 6

#Elemanları sırasıyla 4, 12, 18, 33 olan sayılar ile sayilar isminde bir liste oluşturunuz. Listenin elemanlarını for döngüsü kullanarak toplayınız ve ekrana yazdırınız
VerilenSayilar=[1, 2, 3, 4]
toplam=0
for sayi in VerilenSayilar:
  toplam=toplam+sayi

print("Listenin Toplamı= ",toplam)
 
 
 
Örnek 7
 
#Girilen metnin harfleri sayisinca harfleri satır yazan uygulama
GirilenMetin = input("Metin giriniz: ")
#KacKez =int(input("Kaç kez yazılsın: "))
KacKez = len(GirilenMetin)
#print(KacKez)
for harf in GirilenMetin:
  print(harf*KacKez)
 

 

 

 

 

 

 

For Kullanımı Örnek 8

AranacakMetin = input("Aranacak metin giriniz ")
ArananHaf = input("Aranacak harfi giriniz ")
toplam=0
for aranan in AranacakMetin:
 if aranan==ArananHaf:
    toplam=toplam+1
print("Bu metinde toplam " , toplam ," adet " + ArananHaf + " vardır")

 

Örnek 9

for a in range(1, 11):
    for b in range(1, 11):
        print(a, "x", b, "=", a * b)
    if a <= 9:
        print("------------")

 

For Kullanımı
Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...