Stack Kullanımı

Stack Kullanımı

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections;

namespace sıra_alma_uygulaması
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        Queue kuyruk = new Queue();
        int sira = 0;
        Stack ismtpl = new Stack();
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void Listele()
        {
            listView1.Items.Clear();
            foreach (int sira in kuyruk)
            {
                listView1.Items.Add(sira.ToString());
            }

        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            sira++;
            kuyruk.Enqueue(sira);
            Listele();
           
        }
       
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            listView1.View = View.Details;

            listView1.GridLines = true;

            listView1.FullRowSelect = true;

            listView1.Columns.Add("Sıra No", 100);
            // 2. listwiew
            listView2.View = View.Details;

            listView2.GridLines = true;

            listView2.FullRowSelect = true;

            listView2.Columns.Add("İsimler", 100);
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            kuyruk.Dequeue();
            Listele();
        }

        // isim yazdırma
        private void Listelemek()
        {
            listView2.Items.Clear();
            foreach (string eleman in ismtpl)
            {
                listView2.Items.Add(eleman);
            }
        }
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ismtpl.Push(textBox1.Text);
            Listelemek();
            textBox1.Clear();
           
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ismtpl.Pop();
            Listelemek();
        }
    }
}

 

Cafer Keskin

   

Yorumunuzu Ekleyin

WriteLine Kullanım Çeşitleri
C# Tip Dönüşümleri
If Kullanımı Örnekleri
Klavyeden Karakter Okuma İşlemleri
C# Programlama Dili Nedir?
Visual Studio Kurulumu
PictureBox Kullanım Örneği
Tip Dönüşümleri
Şifreli Giriş Arayüzü
En Büyük ve En Küçük Sayıyı Bulma
Taksitlendirme Örneği
For Döngüsü
Metin İçinde Kelime Bulma Uygulaması
Tek Boyutlu Diziler
C# ve Çift Boyutlu Diziler
ArrayList() Örnekleri
ArrayList() Kullanımı
Object List Kullanımı
Yükleniyor...