SOAP ve REST Karşılaştırması

SOAP ve REST, web hizmetleriyle etkileşimde bulunmak için kullanılan iki yaygın API paradigmasıdır. SOAP başlangıçta Microsoft tarafından geliştirildi ve uzun süredir ortalıkta dolaşıyor. REST, SOAP'ın eksikliklerine yanıt olarak oluşturuldu ve SOAP sorunlarını çözmeye ve web servislerine erişmenin daha kolay bir yolunu sağlamaya çalışıyor.

SOAP ve REST arasındaki temel farklar nelerdir?

 •      SOAP bir iletişim protokolüdür, oysa REST yalnızca bir mimari kalıptır
 •      SOAP kullanmak için daha fazla bant genişliği gerektirirken, REST daha fazla veriye dayalıdır ve daha az bant genişliği gerektirir
 •      SOAP yalnızca XML ile çalışır, REST ise düz metin, XML, HTML ve JSON ile çalışabilir
 •      SOAP, kurumsal düzeyde güvenlik araçlarıyla entegrasyona daha uygundur
 •      SOAP, veritabanı bütünlüğünü koruyan yerleşik ACID uyumluluğuna sahiptir ve REST, ACID uyumlu değildir
 •      SOAP tabanlı çağrılar önbelleğe alınamaz ve REST çağrıları önbelleğe alınabilir

API nedir?

API, Uygulama Programlama Arayüzü anlamına gelir ve diğer yazılım bileşenleriyle programlı olarak etkileşim kurmanın bir yoludur. API, iki uygulamanın birbiriyle iletişim kurmasına olanak tanır. Örneğin, telefon üzerinden her anlık mesaj gönderdiğinizde veya tarayıcınızdan hava durumunu kontrol ettiğinizde API'yi kullanıyorsunuz. API geliştirmek için çeşitli modeller vardır ancak en yaygın ikisi SOAP ve REST'tir.

SOAP Nedir?

SOAP, DCOM (Dağıtılmış Bileşen Nesne Modeli) ve Paylaşılan CORBA (Nesne İstek Aracısı Mimarisi) gibi Internet'te iyi çalışmayan eski teknolojilerin yerini almak üzere Microsoft tarafından geliştirilen basit bir nesne erişim protokolüdür. DCOM ve CORBA başarısız oluyor çünkü binary üzerinde yol alıyorlar, oysa SOAP XML kullanıyor ve İnternet üzerinden daha iyi çalışıyor.

SOAP'ın arkasındaki ana fikir, farklı platformlarda ve programlama dillerinde oluşturulan programların kolaylıkla veri alışverişinde bulunabilmesiydi. SOAP yalnızca XML'e dayanır ve şemalarla birlikte çok güçlü bir şekilde yazılan bir mesajlaşma yapısını tanımlar. Bir hizmet tarafından sağlanan her işlem, o işleme ilişkin istek ve yanıt XML yapısıyla birlikte açıkça tanımlanır.

SOAP'ta her giriş parametresi benzer şekilde tanımlanır ve bir türe bağlanır: örneğin bir tamsayı, dize veya diğer karmaşık nesneler. Bunların tümü WSDL - web hizmeti açıklamalarında (veya sonraki sürümlerdeki tanımlar) şifrelenmiştir. WSDL'ye genellikle bir hizmetin sağlayıcısı ile tüketicisi arasındaki sözleşme denir. Programlama açısından bakıldığında WSDL, bir web hizmeti için yöntem imzası olarak düşünülebilir.

SOAP başlığı ve gövde bloklarını içeren bir SOAP mesajı örneği:

<?xml version='1.0' Encoding='UTF-8' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <env:Header>
 <m:reservation xmlns:m="https://website.com/reservation" env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next">
  <m:reference>uuid:11111-22222-333333-444444-555555</m:reference>
  <m:dateAndTime>2020-01-01</m:dateAndTime>
 </m:reservation>
 <n:passenger xmlns:n="https://website.com/employees" env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next">
  <n:name>John Smith</n:name>
 </n:passenger>
</env:Header>
<env:Body>
 <p:itinerary xmlns:p="https://website.com/reservation/travel">
  <p:departure>
    <p:departing>New York</p:departing>
    <p:arriving>Los Angeles</p:arriving>
    <p:departureDate>2020-01-01</p:departureDate>
  </p:departure>
 </p:itinerary>
</env:Body>
</env:Envelope>

 

Tam SOAP İsteği Örneği:

POST /Reservation HTTP/1.1
Host: website.com
Content-Type: text/xml; charset = utf-8
Content-Length: 874

<?xml version='1.0' Encoding='UTF-8' ?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <env:Header>
 <m:reservation xmlns:m="https://website.com/reservation" env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next">
  <m:reference>uuid:11111-22222-333333-444444-555555</m:reference>
  <m:dateAndTime>2020-01-01</m:dateAndTime>
 </m:reservation>
 <n:passenger xmlns:n="https://website.com/employees" env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next">
  <n:name>John Smith</n:name>
 </n:passenger>
</env:Header>
<env:Body>
 <p:itinerary xmlns:p="https://website.com/reservation/travel">
  <p:departure>
    <p:departing>New York</p:departing>
    <p:arriving>Los Angeles</p:arriving>
    <p:departureDate>2020-01-01</p:departureDate>
  </p:departure>
 </p:itinerary>
</env:Body>
</env:Envelope>

   

REST nedir?

REST (Temsilci Durum Transferi), SOAP'ın medya bileşenleri, dosyalar gibi bileşenlerle çalışması ve hatta donanım aygıtlarıyla etkileşime girmesi konusundaki karmaşıklığa yanıt olarak geliştirilmiştir. REST ilkelerine göre tanımlanan herhangi bir web hizmetine RestFul web hizmeti denilebilir. REST, durum bilgisi olmayan bir iletişim protokolüne dayalı bir yazılım mimarisi stilidir ve SOAP'a daha hafif bir alternatif sunar. Birçok geliştirici SOAP'ı hantal ve kullanımının zor olduğunu düşünür.

REST (genellikle) bir istek göndermek için XML kullanmak yerine bir hedef URL'ye güvenir. Elbette bazı durumlarda daha fazla bilgi sağlamanız gerekir, ancak REST'i kullanan çoğu web hizmeti yalnızca URL yaklaşımını kullanmaya dayanır. Restful hizmeti, görevlerini gerçekleştirmek için olağan HTTP yöntemlerini GET, POST, PUT ve DELETE'yi kullanır.

SOAP'tan farklı olarak REST, XML'in yanıt vermesini zorunlu kılmaz. CSV (Komutla Ayrılmış Değerler), JSON (JavaScript Nesne Gösterimi) ve RSS (Gerçekten Basit Dağıtım) çıktısı veren REST tabanlı web hizmetlerini bulabilirsiniz. Ancak JSON formatı daha hafif olması ve tarayıcılarda kullanılabilmesi nedeniyle en yaygın kullanılan formattır. REST, işlev odaklı SOAP'a karşı veri odaklıdır.

 REST Request Örneği

POST /echo/post/json HTTP/1.1
Host: reqbin.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: 81

{
  "Id": 78912,
  "Customer": "Jason Sweet",
  "Quantity": 1,
  "Price": 18.00
}

  

SOAP'ın avantajları nelerdir?

SOAP, REST'e göre aşağıdaki avantajları sağlar:

 •      SOAP dil, platform ve aktarımdan bağımsızdır (REST, HTTP gerektirir)
 •      SOAP, dağıtılmış kurumsal ortamlarda iyi çalışır (REST, noktadan noktaya doğrudan iletişimi varsayar)
 •      SABUN kesinlikle standartlaştırılmıştır
 •      SOAP, WS* standartları biçiminde önemli ölçüde yapım öncesi genişletilebilirlik sağlar
 •      SOAP yerleşik hata işleme özelliğine sahiptir

REST'in avantajları nelerdir?

REST, SOAP'a göre aşağıdaki avantajları sağlar:

 •      REST daha az öğrenme eğrisi gerektirir
 •      REST veri odaklı ve verimlidir
 •      REST hızlıdır (kapsamlı işleme gerek yoktur)
 •      REST tasarım felsefesinde diğer web teknolojilerine daha yakın
 •      REST'in insanlar ve bilgisayarlar tarafından okunması kolaydır

 

SOAP ve REST API'leri arasındaki fark nedir?

SOAP REST
SOAP, kendi spesifikasyonu olan ve bir web servisinin konumunun yanı sıra ne yaptığı hakkında gerekli bilgileri içeren bir WSDL dosyası içeren bir iletişim protokolüdür.

REST mimari bir desendir. Bir web hizmeti yalnızca aşağıdaki gereksinimleri karşılıyorsa RESTful olarak kabul edilebilir:

 •      İstemci/sunucu mimarisi
 •      Durumsuz (Stateless)
 •      Önbelleğe alınabilir
SOAP, REST'i kullanamaz çünkü SOAP bir protokol ve REST mimari bir modeldir. REST, SOAP'ı kullanabilir çünkü bu yalnızca bir mimari modeldir ve SOAP dahil herhangi bir protokolü kullanabilir.
SOAP, işlevselliğini hizmet arayüzleri aracılığıyla istemci uygulamalarına sunar. WSDL dosyası, istemciye web hizmetinin sunduğu hizmetler hakkında tüm bilgileri sağlar. REST, bileşenlere erişmek için Tekdüzen Hizmet konum belirleyicilerine güvenir. REST hizmeti, web hizmetinin hangi hizmetleri sunduğuna ilişkin herhangi bir bilgi sağlamaz. Bunu yapmak için REST API belgelerini kullanmanız gerekir.
SOAP'ın kullanılması için daha fazla bant genişliği gerekir. SOAP mesajları çok fazla yardımcı bilgi içerir ve SOAP kullanılarak yapılan veri aktarımının miktarı genellikle önemlidir. REST mesajları çoğunlukla JSON mesajları olduğundan ve gereksiz bilgiler içermediğinden sunucuya istek gönderirken çok fazla bant genişliği gerektirmez.
SOAP yalnızca XML formatında çalışabilir ve tüm veriler yalnızca XML formatında gönderilip alınır. REST istemcileri ve sunucuları çoğunlukla JSON kullanır ancak REST, düz metin, HTML, XML ve CSV dahil olmak üzere diğer birçok biçimi destekler.
SOAP yerleşik başarı/yeniden deneme hatası işleme mantığına sahiptir ve SOAP aracıları aracılığıyla bile uçtan uca güvenilirlik sağlar. REST'in yerleşik hata işleme özelliği yoktur ve iletişim hatalarını yalnızca yeniden deneyerek çözebilir.
SOAP tabanlı çağrılar önbelleğe alınamaz. REST tabanlı çağrılar önbelleğe alınabilir.
SOAP, SSL ve WS-Security'yi destekler ve kurumsal düzeyde güvenlik araçlarıyla entegrasyon için daha uygundur. REST, uçtan uca güvenlik için SSL'yi destekler.

SOAP ve REST arasındaki benzerlikler nelerdir?

Hem SOAP hem de REST, bilgi paylaşımı açısından herkesin uymayı kabul ettiği iyi tanımlanmış kurallara dayanır. Küresel farklılıklara rağmen bazı benzerlikler de var:

 •      Hem SOAP hem de REST, hem insanlar hem de bilgisayarlar tarafından okunabilen veriler aracılığıyla iki uygulama arasındaki iletişimi sağlar.
 •      Her ikisi de genellikle HTTP protokolünü ve yöntemlerini (GET, POST, DELETE gibi) kullanır, ancak diğer ağ protokollerini de kullanabilir.
 •      Her ikisi de isteklerde ve yanıtlarda XML biçimini kullanabilir.

SOAP ne zaman kullanılır?

SOAP aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır:

 •      Yüksek güvenilirlik ve güvenlik - istemci, eşzamansız veri işlemede garantili düzeyde güvenilirlik ve güvenlik gerektiriyorsa. SOAP, özellikle güvenlik söz konusu olduğunda birçok kullanışlı özelliğe sahiptir.
 •      Kesinlikle resmileştirilmiş etkileşim arayüzü - eğer hem istemci hem de sunucu bir değişim formatı üzerinde anlaşırsa, SOAP bu formatı desteklemek için katı spesifikasyonlar sağlar.
 •      Durum Bilgili İşlemler - eğer bir uygulama bu durumun bir istekten diğerine kadar korunmasını gerektiriyorsa, SOAP standardı bu gereksinimleri desteklemek için bir WS* çerçevesi sağlar.

REST ne zaman kullanılır?

REST hizmetleri aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır:

 •      Sınırlı kaynaklar ve bant genişliği - REST istekleri daha hafif olduğundan ve daha az bant genişliği tükettiğinden, ağ bant genişliğinin kısıtlı olduğu durumlarda (mobil uygulamalar gibi) REST kullanılmalıdır.
 •      Durumsuz - bir istekten diğerine bilgi durumunu korumanız gerekmediği sürece REST'i kullanmalısınız.
 •      Önbelleğe alma - API isteklerini önbelleğe alabiliyorsanız REST en iyi çözümdür. Önbelleğe alma, sunucu isabetlerini en aza indirmeye ve sunucu performansını artırmaya yardımcı olabilir.
 •      Azaltılmış geliştirme süresi - REST hizmetlerini geliştirmek SOAP'tan çok daha kolaydır.

SOAP ve REST Karşılaştırma Tablosu

  SOAP REST
Tasarım Önceden tanımlanmış kurallara sahip standartlaştırılmış bir protokol. Açık yönergeler ve yönergeler içeren bir mimari tarz.
Yaklaşım İşlev odaklı (veriler bir hizmet olarak mevcuttur, örneğin: "getPrice") Veriye dayalı (veriler kaynak olarak mevcuttur, örneğin "/get/price").
Durumsallık Varsayılan olarak durum bilgisizdir ancak durum bilgisi olan hale getirilebilir. Durum bilgisi olmayan (sunucu tarafı oturumu yok).
Önbellek SOAP çağrıları önbelleğe alınamaz. REST çağrıları önbelleğe alınabilir.
Güvenlik SSL ve WS-Security'yi destekler. Dahili ASID uyumluluğu. HTTPS and SSL desteği.
Verim Daha fazla bant genişliği ve bilgi işlem gücü gerektirir. Daha az bant genişliği ve daha az bilgi işlem gücü gerektirir.
Mesaj formatı Yalnızca XML. TXT, XML, JSON, CSV, ve diğerleri
Aktarım protokolleri HTTP, Web Sockets, ve diğerleri Sadece HTTP
Şunun için önerilir: Kurumsal düzeyde uygulamalar, finans ve ödeme hizmetleri. Web ve mobil hizmetler için genel API'ler.
Avantajları Yüksek güvenlik, güvenilirlik, standartlaştırılmış. Kolay, daha iyi performans, esneklik.
Dezavantajları Daha düşük performans, daha fazla karmaşıklık. Daha az güvenlik.

Sonuç

Hem REST hem de SOAP'ın farklı avantajları ve dezavantajları vardır. SOAP veya REST kullanma seçimi, proje gereksinimlerine, geliştirme ekibinizin niteliklerine, kullandığınız programlama diline ve sahip olma maliyeti gereksinimlerine bağlıdır. Her iki yaklaşımın da avantajları ve dezavantajları vardır. REST en popüler olanıdır ve REST ile geliştirme süresini azaltabilirsiniz, ancak SOAP, daha fazla güvenilirliğe ve güvenliğe ihtiyaç duyduğunuzda daha uygundur. Geliştiriciler, daha yüksek güvenilirliğe ve güvenliğe gerek olmadığında ve örneğin kurumsal uygulamalar için SOAP'ı daha iyi bir seçim haline getiren başka ek gereksinimler olmadığında REST'i seçme eğilimindedir.

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...