Konular

EBooklar

Windows İşletim Sisteminde kullanılan bazı tuşlar ve kısa yolları

Kısayol Tuşu Açıklama
F1
Yardım
F2
Dosya ya da Klasör ismi değiştirme
F3
Arama Yapar
F4
Geçerli pencerenin adres çubuğunu açar
F5
Geçerli pencereyi yeniler.
F6 Pencereler arasında geçiş.
Win + R
Çalıştırı açar.
Win + D
Uygulamaların simge durumunda küçültülmesi veya ekranı kaplaması
Win + Pause Break
Sistem özelliklerine direkt giriş
Ctrl + G
Git ( Ama nereye ?? ))
Ctrl + ESC
Başlatı açar
Shift + Alt + Tab
Çalışan pencereler arasında geri geçiş yapar
Ctrl + A Ekrandaki her şeyi seçer. Tümünü seç.
Ctrl + C
Kopyalama
Ctrl + X
Kesme
Ctrl + V
Yapıştır
Ctrl + Z
Geri Al
Ctrl + Home
Sayfa Başı
Ctrl + End
Sayfa Sonu
Ctrl + F
Bul veya değiştir.
Ctrl + Alt + Delete
Windows görev yöneticisini açar.
Alt + D
Menü çubuğunda dosya menüsünü açar.
Alt + G
Menü çubuğunda görünüm menüsünü açar.
Alt + E
Menü çubuğunda ekle menüsünü açar.
Alt + B
Menü çubuğunda biçim menüsünü açar.
Alt + A
Menü çubuğunda araçlar menüsünü açar.
Alt + T
Menü çubuğunda tablo menüsünü açar.
Alt + P
Menü çubuğunda Pencere menüsünü açar.
Alt + Y
Menü çubuğunda yardım menüsünü açar.
Alt + Enter
Seçili nesnenin özelliklerini gösterir.
Alt + Esc
Çalışan programlar arasında geçiş yapar.
ALT + F4 Etkin öğeyi kapat veya etkin programdan çık
Alt + Tab
Çalışan açık pencereler arasında geçiş yapar.
Delete
Sil
Shift + Delete
Geri dönüşüm kutusuna atmadan siler
Ctrl + Sürükleme
Seçili öğeyi kopyala
Ctrl + Shift + Sürükleme Seçili öğeye kısayol oluştur
CTRL+SAĞ OK Ekleme noktasını sonraki sözcüğün başına götür
CTRL+SOL OK Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına götür
CTRL+AŞAĞI OK Ekleme noktasını sonraki paragrafın başına götür
CTRL+YUKARI OK Ekleme noktasını önceki paragrafın başına götür
   
   

 

Sadece tuşların görevleri için şuraya bakmalısınız.     

ALT+ARA ÇUBUĞU Etkin pencere için kısayol menüsünü aç CTRL+F4 Aynı anda birden çok belge açmayı sağlayan programlardaki etkin belgeyi kapat ALT+SEKME Açık öğeler arasında geçiş yap ALT+ESC Öğeler arasında açılma sıralarına göre dön F6 tuşu Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında dolaş F4 tuşu Bilgisayarım veya Windows Gezginindeki Adres çubuğu listesini görüntüle ÜSTKRKT+F10 Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüle ALT+ARA ÇUBUĞU Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle CTRL+ESC Başlat menüsünü görüntüle ALT+Bir menü adındaki altı çizili harf Karşılık gelen menüyü görüntüle Açık bir menüdeki bir komut adındaki altı çizili harf Karşılık gelen komutu gerçekleştirir F10 tuşu Etkin programda menü çubuğunu etkinleştirir SAĞ OK Sağdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç SOL OK Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat F5 tuşu Etkin pencereyi günceleştir GERİ AL Bilgisayarım ya da Windows Gezgininde bir seviye üstteki klasörü görüntüle ESC Geçerli görevi iptal et CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktığınızda ÜSTKRKT CD-ROMun otomatik olarak oynatılmasını önle İletişim Kutusu Klavye Kısayollar; CTRL+SEKME Sekmeler arasında gezin CTRL+ÜSTKRKT+SEKME Sekmeler arasında geriye doğru git SEKME Seçenekler arasında ileriye doğru git ÜSTKRKT+SEKME Seçenekler arasında geriye doğru git ALT+Altı Çizili harf İlgili komutu gerçekleştir veya ilgili seçeneği seç ENTER Etkin seçeneğin veya düğmenin komutunu gerçekleştir ARA ÇUBUĞU Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle Ok tuşları Etkin seçenek seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seç F1 tuşu Yardım görüntüle F4 tuşu Etkin listedeki öğeleri görüntüle GERİ Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç Microsoft Doğal Klavye Kısayolları; Windows Logosu Başlat menüsünü göster veya gizle Windows Logosu+BREAK Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüle Windows Logosu+D Masaüstünü göster Windows Logosu+M Tüm pencereleri küçült Windows Logosu+ÜSTKRKT+M Küçültülmüş pencereleri geri yükle Windows Logosu+E Bilgisayarımı aç Windows Logosu+F Bir dosya veya klasör ara CTRL+Windows Logo+F Bilgisayar ara Windows Logosu+F1 Windows Yardımını görüntüle Windows Logosu+ L Klavyeyi kilitle Windows Logosu+R Çalıştır iletişim kutusunu aç Windows Logosu+U Hizmet Programı Yöneticisini aç Erişilebilirlik Klavye Kısayolları; Sekiz saniye boyunca Sağ ÜSTKRKT Filtre Tuşlarını aç veya kapat Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN Yüksek Karşıtlıkı aç veya kapat Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK Fare Tuşlarını aç veya kapat Beş kez ÜSTKRKT Yapışkan Tuşları aç veya kapat Beş saniye boyunca NUM LOCK Geçiş Tuşlarını aç veya kapat Windows Logosu+U Hizmet Programı Yöneticisini aç Windows Gezgini Klavye Kısayolları; END Etkin pencerenin sonunu göster HOME Etkin pencerenin başını göster NUM LOCK+Yıldız İşareti Seçili klasörün altındaki tüm alt klasörleri göster NUM LOCK+Artı işareti + Seçili klasörün içeriğini göster NUM LOCK+Eksi işareti - Seçili klasörü daralt SOL OK Geçerli seçim genişletilmişse daralt veya üst klasörü seç SAĞ OK Geçerli seçimi daraltılmışsa görüntüle veya ilk alt klasörü seç Karakter Eşlem İçin Klavye Kısayolları Karakter kılavuzunda bir karakteri çift tıklatırsanız, kılavuz üzerinde klavye kısayollarını kullanarak hareket edebilirsiniz: SAĞ OK Sağa veya sonraki satırın başına git SOL OK Sola veya önceki satırın başına git YUKARI OK Bir satır yukarı git AŞAĞI OK Bir satır aşağı git PAGE UP Bir defada bir ekran yukarı git PAGE DOWN Bir defada bir ekran aşağı git HOME Satırın başına git END Satırın sonuna git CTRL+HOME İlk karaktere git CTRL+END Son karaktere git ARA ÇUBUĞU Bir karakter seçildiğinde Büyütülmüş ve Normal modlar arasında geçiş yap Microsoft Yönetim Konsolu MMC Ana Pencere Klavye Kısayolları CTRL+O Kaydedilmiş bir konsolu aç CTRL+N Yeni bir konsol aç CTRL+S Açık konsolu kaydet CTRL+M Bir konsol öğesi ekle veya kaldır CTRL+W Yeni bir pencere aç F5 tuşu Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir ALT+ARA ÇUBUĞU MMC penceresi menüsünü görüntüle ALT+F4 Konsolu kapat ALT+A Eylem menüsünü görüntüle ALT+V Görünüm menüsünü görüntüle ALT+F Dosya menüsünü görüntüle ALT+O Sık Kullanılanlar menüsünü görüntüle MMC Konsol Penceresi Klavye Kısayolları; CTRL+P Geçerli sayfayı veya etkin bölmeyi yazdır ALT+Eksi işareti - Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle ÜSTKRKT+F10 Seçili öğe için Eylem kısayol menüsünü görüntüle F1 tuşu Seçili öğe için varsa Yardım başlığını aç F5 tuşu Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir CTRL+F10 Etkin konsol penceresini büyüt CTRL+F5 Etkin konsol penceresini geri yükle ALT+ENTER Seçili öğe için varsa Özellikler iletişim kutusunu aç F2 tuşu Seçili öğeyi yeniden adlandır CTRL+F4 Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kısayol konsolu kapatır Uzak Masaüstü Bağlantısı Gezintisi; CTRL+ALT+END Microsoft Windows NT Güvenlik iletişim kutusunu aç ALT+PAGE UP Programlar arası soldan sağa geçiş yap ALT+PAGE DOWN Programlar arası sağdan sola geçiş yap ALT+INSERT Programlar arasında en sık kullanılma sırasına göre dön ALT+HOME Başlat menüsünü görüntüle CTRL+ALT+BREAK İstemci bilgisayarını bir pencere ve tam ekran arasında geçiş yap ALT+DELETE Windows menüsünü görüntüle CTRL+ALT+Eksi işareti - Etkin pencerenin anlık görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda PRINT SCREENe basarak sağlayın. CTRL+ALT+Artı işareti + Etkin istemci penceresinin tamamının anlık görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREENe basarak sağlayın. ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menüsü CTRL+ESC / windows menusu ALT+F4 / windows penceresini ve cerayann eden olayları kapatır CTRL+A / bütün parçaları seçer CTRL+X / seçili kısmı keser CTRL+C / seçili kısmı kopyalar CTRL+V / seçili kısmı yapıştırır CTRL+Z / geri döner son yapılana CTRL++ / sutun icindeki pencereleri otomatik olarak dogru sıralar TAB / 7 sutun atlatma yada digger seçili ögeye geçme SHIFT+DELETE / direk silme BACKSPACE / bir önceki sayfaya yada slime işlemi ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri F10 / aktif sayfanın menusu F6 / adress bara gider / F5 / sayfayı yenıler F3 / arama ögesi F2 / ismini degistirme seçili ögenin Internet Explorer Shortcuts ; CTRL+A / bütün sayfanın seçimi CTRL+D / favorite ekler CTRL+E / aktif sayfada arama yapar CTRL+F / sayfada bulma CTRL+H / geçmiş sayfasını açar CTRL+I / favorite sayfalarının oldugu kısmı açar CTRL+N / yeni pencere açar CTRL+O / yenı lokasyonlar gider CTRL+P / printer menusu CTRL+S / degisiklikleri kaydeder CTRL+W / aktif sayfayı kapatır CTRL+ENTER/ basına www ve sonuna .com koymayı yapar Asi SHIFT+CLICK / yeni pencerede açar BACKSPACE / bir önceki sayfaya gider ALT+HOME / anasayfaya gider HOME / sayfanın başına gider TAB / Itemler arasında atlamayı sağlar END / sayfanın sonuna gider ESC / açılan sayfayı sonlandırır F11 / tam ekran yapar sayfayı F5 / sayfayı yeniler F4 / adress barı açar F6 / adress bara gider ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfaya götürür SHIFT+CTRL+TAB / address bara gider SHIFT+F10 / sağ tus olayı SHIFT+TAB / geri tab olayı CTRL+C / kopyalama CTRL+V / yapıştırma ENTER / aktif etmek / F1 / internet xplorer help 

Windows Kısa Yol Tuşları

Yorumunuzu Ekleyin


Yorumlar

 1. sena
  bulamadım istediğim şeyi yha
  12 Kasım 2013 20:22:36, Salı Like
 • Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri
 • Klavye Üzerindeki Tuşar Ve Görevleri ~ 564,900

  Bilgisayara veri girmekte ve komut vermekte klavyedeki tuşlar kullanılır.Klavye üzerinde alfabe tuşları, sayı tuşları, fonksiyon tuşları (F1- F12), yön tuşları, klavye ışık göstergeleri ve bazı özel görevleri olan tuşlar bulunur. İki çeşit klavye ülkemizde genel olarak kullaımakadır: F Ve Q klavye.


 • Bilgisayar Donanımlarında Giriş Çıkış Üniteleri
 • Bilgisayar Donanımlarında Giriş Çıkış Üniteleri ~ 249,949

  Bir bilgisayar donanımı dış ortamdan bilgisayara veri aktarmak için kullanılıyorsa giriş donanımı veya giriş birimi, bilgisayardan dış ortama veri aktarmak için kullanılıyorsa çıkış birimi olarak adlandırılır • Bilgisayarın Tarihçesi
 • Bilgisayarın Tarihçesi ~ 88,038

  Bilgisayar tanımının esnekliği ve zaman içerisindeki değişim süreci dolayısıyla İlk Bilgisayarı saptamak güçtür. Geçmişte Bilgisayar olarak bilinen birçok aygıt günümüz ölçütlerine göre bu tanımı hak etmemektedir.
 • Bilgisayar Çeşitleri
 • Bilgisayar Çeşitleri ~ 45,813

  Ana Bilgisayarlar, Mini Bilgisayarlar (Netbook), Ağ Bilgisayarı, Kişisel Bilgisayar (PC), Dizüstü Bilgisayar (Laptop), Tablet Bilgisayar


 • Bilgisayar ve Sağlık
 • Bilgisayar ve Sağlık ~ 44,340

  Bilgisayarın karşısında otururken dikkat edilmesi gerekenler ve iyi bir çalışma ortamı hakkında bilgiler


 • Bilgisayar Yazılımları
 • Bilgisayar Yazılımları ~ 42,074

  Yazılım kavramı bilgisayardaki özdek (maddi) olmayan tüm bileşenleri tanımlar: programlar, iletişim kuralları ve veriler hepsi yazılımdır • Bilgisayar Virüsleri
 • Bilgisayar Virüsleri ~ 29,600

  Eger bilgisayarınıza virüs bulaşmışsa, bu durumda bilgisayarınızda "olağan dışı" bazı durumlar gözlemleyebilirsiniz. Bazi virüsler, isimleri ile ilgili bir mesajı ekranınıza getirebilir.Bazıları makinanızın çalışmasını yavaşlatabilir, ya da kullanılabilir hafızanızı azaltır.Bu son iki sebep sırf virüs yüzünden olmasa da gene de şüphelenmekte fayda var • WinRAR Sıkıştırma Programı Nasıl Kullanılır?
 • WinRAR Sıkıştırma Programı Nasıl Kullanılır? ~ 28,414

  WinRAR bir veri sıkıştırma programıdır. Sıkıştırma, bir verinin boyutunu küçültme ve kodlamadır. WinRAR bir arşiv yöneticisidir: Sıkıştırır, ciltler, şifreler, kendi kendine açılan modüller yapar, yedekler
 • Windowsta Dosya Sıkıştırmak
 • Windowsta Dosya Sıkıştırmak ~ 22,888

  Herhangi bir dosyayı çeşitli matematiksel fonksiyonlar ve kodlar kullanarak bilgisayarımızda daha az yer kaplaması için yapmış olduğumuz işlemdir. Mesela 1 MB boyutlara sahip bir dosya sıkıştırılarak 100 KB ( 10'da 1'i kadar küçültülerek) boyutlarına çekilirse bunun gibi 10 adet dosyamız bir adet orjinal dosyamız kadar yer tutacaktır


 • Güç Seçenekleri
 • Güç Seçenekleri ~ 22,770

  Windows XP’nin yeniliklerinden bir tanesi de hazırda beklet fonksiyonudur. Bu fonksiyon sayesinde bilgisayarı çabuk kapatıp çabucak açarız. Kapatmadan önce üzerinde çalıştığımız programları sonlandırmamıza gerek kalmaz ve bu programlar bilgisayarı yeniden açtığımızda eski yerinde, yalışır durumdadırlar

 • Windows XP’deki bir paylaşılan klasörde basit paylaşım nasıl devre dışı bırakılır ve izinler nasıl atanır
 • Windows XP’deki bir paylaşılan klasörde basit paylaşım nasıl devre dışı bırakılır ve izinler nasıl atanır ~ 21,426

  Varsayılan olarak, Microsoft Windows XP tabanlı bir bilgisayar bir etki alanının üyesi değilse, basit dosya paylaşımı bu bilgisayarda etkinleştirilmiştir. Basit dosya paylaşımıyla, çalışma grubunuzdaki veya ağınızdaki herkesle klasörleri paylaşabilir ve kullanıcı profilinizdeki klasörleri özel duruma getirebilirsiniz. Ancak, basit dosya paylaşımı etkinleştirilmişse, belirli kullanıcı ve grupların paylaşılan klasörlerinize erişmesini engelleyemezsiniz. Basit dosya paylaşımını kapatırsanız, belirli kullanıcı ve grupların bir paylaşılan klasöre erişmesini engelleyebilirsiniz. Bu kullanıcıların, paylaşılan klasörünüze erişim izni verdiğiniz kullanıcı profillerinin kimlik bilgileriyle oturum açmış olması gerekir • Zamanlanmış Görevler Kullanma
 • Zamanlanmış Görevler Kullanma ~ 19,766

  Zamanlanmış Görevler’i açmak için, Başlat’ı tıklatın, Tüm Programlar’ı tıklatın, Donatılar’ın üzerine gelin, Sistem Araçları’nın üzerine gelin ve sonra da Zamanlanmış Görevler’i tıklatın


 • Windows ile Cd Yazmak
 • Windows ile Cd Yazmak ~ 19,207

  Kurulumdan sonra, kendi DVD'lerinizi hazırlamak, video işlemek, CD kapakları tasarlamak gibi birçok farklı dijital medya projesini uygulayabilirsiniz. Ayrıca tüm sisteminizin yedeğini CD veya DVD'ler üzerine alarak, sistemde olabilecek herhangi bir aksamada çalışan sisteminizi yükleyerek sorunlardan kurtulabilirsiniz. Fotoğraf ve videolarınızdan slayt gösterisine dönüştürebileceğiniz gibi, bu gösterilerin geçişlerine müzik eklemenize de olanak sağlıyor

 • Klasör Nedir? Ne İşe Yarar.
 • Klasör Nedir? Ne İşe Yarar. ~ 15,424

  Klasörler bilgisayarın dosyalara kolay erişmesini sağladığı gibi biz kullanıcıların da dosyaları kategorilememizde yardımcı olur. klasörler olmasaydı tüm resimler, belgeler, filmler, mp3 dosyaları hepsi yan yana olmak zorunda kalırdı. • Net Meeting
 • Net Meeting ~ 14,635

  LAN yada Internet üzerinde paylaşım için temel program Netmeeting