Konular

Videolar

Testler

EBooklar

Html Tag Listesi
Html Tag Listesi

Bazı html tagları hakkında açıklamalı referans listesi

46,093 Okunma 0 Yorum 04/07/2007 20:15:59 29/05/2014 20:16:20

IMG Tagı Nasıl Kullanılır?
IMG Tagı Nasıl Kullanılır?

Eger Web sayfalarini gezerken grafik destekleyen bir tarayıcı kullaniyorsaniz, ekranda resimlerin, arkaplanlarin ve hatta animasyonlarin oldugunu farketmissinizdir.Bu resimler genellikle X Bitmap (XBM) , GIF, veya JPG formatli olurlar ve dosyaya görsel bir çekicilik katarlar.Buna ragmen ayni ekranda çok miktarda resim kullanmaktan sakinmalidir, çünkü bu durumda resimler kullaniciya daha geç bir sürede ulasir

43,400 Okunma 0 Yorum 04/07/2007 14:45:54 07/03/2015 14:56:36

HTML5 Form Yapısı ve Form Elemanları
HTML5 Form Yapısı ve Form Elemanları

HTML'in bir metin şekillendirme aracı olduğunu söylemiştik.Form'lar bu tanımın istisnasıdır, HTML kullanarak sayfanızı ziyaret edenlerle temas kurmanızı sağlarlar.Formlar yoluyla ziyaretçilerin herhangi bir konuda görüşlerini alabiliriz; veya hazırlayacağımız bir formla ziyaretçilerden kişisel bilgilerini isteyebiliriz.Formlar .etiketleri arasına yazılırlar.Bu etiketin parametrelerini öğrenmeden önce form türlerine bir göz atalım

40,568 Okunma 0 Yorum 06/07/2007 00:41:58 31/12/2015 00:52:19

HTML ile İlk Sayfayı Oluşturmak
HTML ile İlk Sayfayı Oluşturmak

İlk HTML sayfamızı nasıl oluşturuyoruz?

39,938 Okunma 0 Yorum 04/07/2007 07:33:43 06/03/2015 17:26:45

Meta Tag Nedir?
Meta Tag Nedir?

Meta imlerini ne kadar iyi ve ziyaretçinin umduğuna göre yazarsanız arama motorlarında bulunmanız o kadar kolay olur.Unutmayın ki sitenizi ziyaretçi arayacaktır. Onun gibi düşünmelisiniz

38,110 Okunma 0 Yorum 17/11/2007 01:33:29 22/12/2015 23:06:42

UL OL DL Tagları
UL OL DL Tagları

Dökümanların göze hoş görünmelerini sağlamak amacıyla listeler yaygın olarak kullanılır. HTML, pek çok liste çeşidi destekler. Bunlar, düz listeler, numaralı listeler, tanımlı listeler ve içiçe listelerdir.

37,885 Okunma 0 Yorum 04/07/2007 15:22:49 19/09/2014 15:23:13

Web Site Tasarımında DIV Kullanımı
Web Site Tasarımında DIV Kullanımı

Bugün artık tüm web tasarımlarında site temel çatısı olarak DIV tagı kullanılmaktadır. Bunun nedeni DIV tagının parçalı yüklenebilmesi -ki bu sayede yüklenme hızı artar- ve ölçeklendirmesinin (özellikle cep telefonları ekranları için) kolay olmasıdır.

36,785 Okunma 0 Yorum 02/01/2014 19:28:21 08/03/2015 16:25:03

FRAME Tagı
FRAME Tagı

Aynı pencere içinde birden fazla sayfa görünmesini istediğimiz zaman çerçeve (frame) kullanırız. Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç sayfa birden görüntülenmesine olanak verir. Bu tekniğin en çok kullanılan varyasyonu, sayfanın sol veya üst kısmından küçük bir alanı bölmek (yani sayfayı ikiye bölmek), bu küçük alana menü bilgilerini, diğer büyük alana ise sayfanın asıl içeri?ini yerleştirmektir

31,051 Okunma 0 Yorum 05/07/2007 15:10:58 19/09/2014 15:14:22

XHTML Nedir?
XHTML Nedir?

XHTML kısaltmasının açılımı İngilizce'de eXtensible Hyper Text Markup Language yani dilimizde ki karşılığı ise "Geliştirilebilir Büyütülmüş Metin İşaretleme Dili"dir

30,152 Okunma 0 Yorum 10/07/2007 21:07:41 27/03/2019 00:51:00

BODY Tagı Nasıl Kullanılır?
BODY Tagı Nasıl Kullanılır?

Html belgesinin tüm içeriğinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde yer alan içeriğin tümü tarayıcıda görüntülenir.

28,987 Okunma 0 Yorum 02/07/2007 14:43:07 12/05/2014 14:43:16

A Tagı Nasıl Kullanılır?
A Tagı Nasıl Kullanılır?

HTML'nin en büyük özelliklerinden birisi, tek sayfa ile sınırlı kalmamasıdır.

28,497 Okunma 0 Yorum 05/07/2007 14:56:13 12/05/2014 14:56:12

HEAD Tagı Nasıl Kullanılır?
HEAD Tagı Nasıl Kullanılır?

Hazırlayacağımız sayfa ile ilgili bilgilerin bulunduğu sayfa başlığı (title), link özellikleri, siteyi tarayıcıya ve arama motorlarına tanıtmak amacıyla kullanılan Meta etiketlerinin bulunduğu bölümdür.

26,350 Okunma 0 Yorum 26/11/2012 19:54:51 20/12/2015 15:45:41

Html Nedir? Ve Html Tag'leri
Html Nedir? Ve Html Tag'leri

Gelişen browser teknolojileri sayesinde, html içine yazılar dışında resim, ses, video, java, javascript, vbscript gibi dillerle yazılmış programlar, ya da diğer nesneler de gömülebilir. Bu sayede bir html dökümanı düzenlenmiş, mizampajı yapılmış bir metin dosyası olmaktan çıkıp tam anlamıyla bir multimedia ortamı olmaya da hizmet edebilir. Örneğin, browser'a özel olarak yazılan gerekli plug-in'ler (~eklentiler) sistemde varsa, html'le online bir gazete, bir slide-show, şirket-içi yazılımların çalışabildiği bir platform yaratabilirsiniz.

24,934 Okunma 0 Yorum 02/07/2007 13:41:57 06/03/2015 17:21:43

DOCTYPE Tagı
DOCTYPE Tagı

Genel bir bilgi vermek gerekirse; web sayfalarınızın tarayıcı tarafından nasıl yorumlanacağını başka bir değişle nasıl görüntüleneceğini ve bu görüntüleme işlemi sırasında hangi standart ve tanımlamaları (DTD: Document Type Definitions / Doküman türü tanımlamaları) kullanacağını belirten ve (X)HTML dokümanlarının en üst kısmında yer alan ifadelerdir.

23,552 Okunma 0 Yorum 05/07/2007 11:06:46 17/10/2012 11:52:03

Table Tagı Nasıl Kullanılır?
Table Tagı Nasıl Kullanılır?

Web sayfamıza tablo eklemek için kullandığımız etikettir. Tablolar profesyonel web sayfalarının ayrılmaz öğelerindendir. Web üzerinde kullanılan tüm tablolar satırlar ve bu satırların içerisindeki sütunlardan oluşur. Bu etiket ile birlikte kullanılan kodlar aşağıdadır.

23,366 Okunma 0 Yorum 05/07/2007 14:46:47 10/03/2015 10:45:13

P, PRE, B, EM, STRONG, I, SUP, SUB, DEL, CODE Taglar?
P, PRE, B, EM, STRONG, I, SUP, SUB, DEL, CODE Taglar?

22,715 Okunma 0 Yorum 04/07/2007 17:35:12

Genel HTML Tagları
Genel HTML Tagları

Etiket, HTML dosyas?nda kullan?lan komutlara verilen add?r.HTML içinde kullan?lan tüm etiketler ??ile biter.Ayr?ca etiketin yorum aral??? da ?? kal?b? ile bitirilir.A?a??da etiket kullan?m?na k?sa bir örnek

20,277 Okunma 0 Yorum 04/07/2007 11:53:30 06/03/2015 17:21:28

IFRAME Tagı
IFRAME Tagı

Bir web sayfasının içersine daha çok başka bir sitenin içeriğini aktarmak için kullandığımız bir yol

20,228 Okunma 0 Yorum 05/07/2007 02:54:09

FORM Tagı
FORM Tagı

Form tagı parametreleri

19,868 Okunma 0 Yorum 06/07/2007 02:04:13 16/05/2015 20:06:41

DOCTYPE Tagı Nasıl Kullanılır?
DOCTYPE Tagı Nasıl Kullanılır?

HTML sayfasının nasıl bir HTML versiyonu ile yazıldığını web tarayıcısına bildirmek DOCTYPE tagının görevidir.

19,508 Okunma 0 Yorum 26/11/2012 14:54:25 12/05/2014 14:54:43

Meta Tag nedir?
Meta Tag nedir?

Meta tag’lar HTML kodunuzun HEAD bölümüne yerleştirilmiş bilgi etiketleridir. Arama motorlarına site ve içeriği hakkında bilgi sunar. Her ne kadar günümüzdeki arama motorlarının çoğu meta tag’lardaki bilgileri dikkate almayıp site içeriğini kendi tekniklerine göre indeksleseler de hala bu tag’lardan bazılarına kısmi destek verebiliyorlar. Arama motorlarının özellikleri için buraya bakabilirsiniz. Sitenizin bu arama motorlarınca doğru bir şekilde gösterimi için bazı Meta tag’ları kullanmakta fayda var. Burada sıklıkla kullanılan meta tag’ları açıklamaya ve onları site kodu içerisine nasıl yerleştirebileceğinizi açıklamaya çalışacağım

19,116 Okunma 0 Yorum 05/09/2007 03:38:58

HTML nedir?
HTML nedir?

Html (Hypertext Markup Language), web sayfaları hazırlamak için kullanılan bir dildir.

18,970 Okunma 0 Yorum 10/10/2012 20:26:08 29/05/2014 21:38:56

HTML Editörleri
HTML Editörleri

HTML kodu yazarken hata yapmamak ve kodları daha düzgün görmek için HTML editörleri kullanırız. Aynı zamanda bu editörler kodları yazarken kodun alabileceği değerler hakkındada ön bilgi verir.

18,818 Okunma 0 Yorum 08/10/2012 09:21:06 08/10/2012 09:35:05

xml xhtml html hakkında
xml xhtml html hakkında

Xml Html arasındaki fark

18,654 Okunma 0 Yorum 15/11/2007 02:02:18 15/05/2014 02:02:30

HR Tag
HR Tag

etiketi sayfaya yatay çizgi çizmek için kullanılan etikettir. Bu etiket diğer etiketlerden farklı olarak kapatılmaz. Size, width ve align parametreleri mevcuttur.

18,236 Okunma 0 Yorum 03/12/2012 11:13:48 03/12/2012 11:17:37

Arama Motorlarına Kayıt
Arama Motorlarına Kayıt

17,933 Okunma 0 Yorum 04/07/2007 12:17:00 11/03/2014 23:01:59

DIV Tagı Nedir?
DIV Tagı Nedir?

Web sitelerinin iskeletleri DIV tagı kullanarak oluşturulur. Ayrıca web sitesindeki nesnelerin yerleri DIV tagı ile belirlenir.

15,995 Okunma 0 Yorum 16/12/2013 19:55:52 08/03/2015 15:32:04

BR Tag
BR Tag

Bir alt satıra geçmek için kullanılır.

15,970 Okunma 0 Yorum 03/12/2012 09:35:47 03/12/2012 09:35:55

P Tag
P Tag

Paragraf oluşturmak için kullanılan etikettir. Kullanıldığı yerde yazıyı kesip bir satır boşluk bırakarak, metne satır başından devam edilmesini sağlar.

15,878 Okunma 0 Yorum 03/12/2012 10:34:56 05/12/2012 01:50:50

HTML5 nedir? HTML5 ile Kullanıma Giren Yeni Taglar...
HTML5 nedir? HTML5 ile Kullanıma Giren Yeni Taglar...

HTML5, internet'in çekirdek teknolojilerinden HTML işaretleme standardının beşinci sürümüdür.

15,190 Okunma 0 Yorum 07/12/2013 14:52:37 27/12/2015 21:52:13

Yükleniyor...