Konular

EBooklar


 • Color Replacement Tool (Renk Değiştirme Aracı)
 • Color Replacement Tool (Renk Değiştirme Aracı) ~ 27,513

  Adobe Photoshop CS ve CS2 versiyonlarının araç paletinde bulunan ve birçok kullanıcı tarafından yeteri kadar bilinmeyen 'Color Replacement Tool' (Renk Değiştirme Aracı)'nın değeri halen tam olarak anlaşılmamıştır

 • Gradient Tool ~ 18,590

  Gradient tool ve detaylı kullanımı hakkında bir anlatım


 • Anti-alias Nedir?
 • Anti-alias Nedir? ~ 17,649

  Bilgisayarlardaki her resim piksellerden oluştuğu için, eğik kenarlarda genellikle çirkin sivri uçlu merdiven basamakları oluşur. Antialias bu kenarları güzleştirmek için kullanılan bir metoddur.


 • PNG resim format? ~ 15,045

  Bu döküman PNG resim format?n? tan?tmaya, avantajlar?n?/dezavantajlar?n? göstermeye ve baz? ki?isel deneyimleri aktarmaya yöneliktir. PNG ana sayfas?ndaki ve bu resim format?n? tan?tmaya yönelik di?er dökümanlardaki bilgilerin bir özeti ?eklindedir ancak PNG hakk?nda çok detayl? teknik bilgi içermez. Bu bilgilere nas?l ula?abilece?iniz ile ilgili baz? ba?lant?lara yer verilmi?tir

 • Revert
 • Revert ~ 13,795

  Tüm işlemleri geri alan özelliktir

 • Place
 • Place ~ 13,258

  Bir dosyanın içerisine başka bir dosyayı smart object olarak almak • Path Ve Pen Tool ~ 13,110

  Photoshopta pathlerin, path tool ve pen toolun kullanımına detaylı bir giriş