Konular

Videolar

Testler

EBooklar

Dünyanın yörüngesindeki sapmalar
Dünyanın yörüngesindeki sapmalar

Günümüz bilim adamlarının bir çoğu Dünya'nın bu sapmalarından dolayı zaman zaman soğuk dönemler yaşadığını ve bu soğuk dönemler içindeyse yüz bin yıllık periyotlarda on bin yıl süreyle sıcak dönemler geçirdiğini bildirmektedir. Bu da Dünya'nın doğal ısınmasının bir nedenini oluşturmaktadır.

20,711 Okunma 0 Yorum 18/12/2008 22:57:09

Bilgi Kuramı, Bilgi Nedir?
Bilgi Kuramı, Bilgi Nedir?

Bilginin ne olduğu konusunda çok çeşitli görüşler vardır. Bunlardan en yaygın ve kolay anlaşılır olanı ile konuya başlayabiliriz. İnsan, duyu organları yoluyla yaşadığı çevreyi ve evreni algılar. Bu algılamada "özne" (suje) ve "nesne "(obje) adı verilen iki temel unsur vardır. Özne, bilen, yani insan; nesne ise bilinen, yani varlıklardır. Bilgi, çoğu zaman bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan ürün olarak tanımlanır. Bu tanımlamada geçen özne, aktif bir tavır sergileyen insan; nesne ise öznenin yöneldiği pasif durumdaki varlıktır. Ayrıca bilgi aktı (bağ) da algılama, düşünme, anlama, açıklama gibi faaliyetleri ifade eder. Aktif bir tavır sergileyen insan bilinçli ve amaçlı bir biçimde bir nesneye yönelir, onu kendisine konu yapar. Özne ile öznenin yöneldiği bu nesne arasında bilgi aktı ilişkisi kurulur ve bu ilişki sonucunda da bilgi oluşur.

9,838 Okunma 0 Yorum 18/10/2017 13:14:04 07/11/2017 00:07:52

Tez, Hipotez, Teori, Yasa, Bilimsel Yöntem, Bilimsel Düşünce, Bilimsellik ne demektir?
Tez, Hipotez, Teori, Yasa, Bilimsel Yöntem, Bilimsel Düşünce, Bilimsellik ne demektir?

7,148 Okunma 0 Yorum 31/05/2015 11:51:18 31/05/2015 11:58:01

Bilgi Kuramının Temel Kavramları
Bilgi Kuramının Temel Kavramları

5,418 Okunma 0 Yorum 06/11/2017 21:06:46

Bilgi Dereceleri
Bilgi Dereceleri

Bilgiyi, bilgi olmayandan ayırt etmek

4,845 Okunma 0 Yorum 06/11/2017 21:02:04

Bilgi Kuramına Giriş
Bilgi Kuramına Giriş

4,235 Okunma 0 Yorum 31/10/2017 15:09:55 31/10/2017 18:10:34

Bilginin Doğası
Bilginin Doğası

3,897 Okunma 0 Yorum 31/10/2017 11:48:56

Bal Peteğindeki Matematiksel Sırlar
Bal Peteğindeki Matematiksel Sırlar

Bal peteğinin enteresan mimarisi tarih boyunca insanların ilgisini çekmiştir. Yan yana altıgenlerden oluşan bu yapı, son derece hassas olup ortalama duvar kalınlıkları 0,1 mm?dir. Bu ortalama değerden sapma ise, en fazla 0,002 mm kadardır. Peteklerin inşasında uyulan geometri kaidelerinin ne derece ideal olduğunu anlayabilmek için, matematiksel bir bakış açısına sahip olmak gerekir.

696 Okunma 0 Yorum 05/01/2019 00:02:37 05/01/2019 00:03:00

Yükleniyor...